Blog
Rozpočet ako proces PDF Vytlačiť E-mail
Autor: Admin   
Utorok, 16 Október 2012 15:22

Proces stavebnej výroby pozostáva z dvoch fáz:

1. technická príprava stavebnej zákazky
2. realizácia stavby


Technická príprava stavebnej zákazky sa začína už pri tvorbe projektovej dokumentácie, ktorej súčasťou je výkaz výmer a orientačný rozpočet.

Výkaz výmer je zoznam cenníkových položiek, popisujúcich obsahovo a kvantitatívne jednotlivé montážne a konštrukčné činnosti ako aj dodávky materiálov a výrobkov na stavbu.

Stavebnej firme slúži výkaz výmer na vytvorenie ponukového rozpočtu a na vytvorenie plánu zdrojov (materiálov, ľudí, strojov).

Efektívnosť procesu tvorby rozpočtu zabezpečí kvalitný software.

Proces automatizovanej tvorby rozpočtu a prípravy zákazky pomocou programu Kalkulus je znázornený vo forme „diagramu procesov“ na nasledujúcom obrázku:

Kliknite pre zväčšenie

 

Komentáre môžu pridávať iba prihlásení užívatelia.