Blog
Pracujte v počítačovej sieti s programom Kalkulus PDF Vytlačiť E-mail
Autor: Admin   
Utorok, 16 Október 2012 15:44

V malej stavebnej firme stavebný manažér vykonáva množstvo úloh a funkcií. Zháňa zákazky, robí cenové ponuky a nakoniec si získanú stavbu sám riadi. Obvykle to zvládne s jedným notebookom a dobrým programom.

V organizačne väčšej stavebnej firme na tvorbe rozpočtov a cenových ponúk ako aj na príprave a riadení stavebnej zákazky sa podieľa viac ľudí s rôznymi úlohami a funkciami, ktoré môžu byť vzájomne kombinované a kumulované. Ak každý z nich pracuje na svojom počítači a potom si vzájomne vymieňajú rozpočty, cenové podklady, prípadne výstupné zostavy, efektivita ich spoločnej práce je veľmi nízka.

Súčinná práca na tvorbe rozpočtov a príprave stavieb s centrálnymi dátami v počítačovej sieti je jediné zmysluplné riešenie. S programom Kalkulus je to úplná samozrejmosť. Dáta sú umiestnené na dátovom serveri pod správou databázového systému SQL Servera a jednotliví používatelia ich využívajú v programe zo svojich pracovných staníc systémom Klient - Server.

Dátovým serverom môže byť bežné PC-čko na vašom oddelení s operačným systémom Wimdows 7 alebo Windows 8. Ak vo vašej firme prevádzkujete alebo plánujete prevádzkovať podnikový server s operačným systémom Windows Server aj pre iné aplikácie, dáta programu Kalkulus umiestnime na jeho disky.

Každý používateľ môže pracovať s ľubovoľnou stavbou v centrálnej databáze, pokiaľ mu to správca neobmedzí. Ak potrebujú pracovať s jednou stavbou viacerí používatelia (napríklad každý s iným objektom), nie je to žiaden problém. 

Kalkulanti stavby (rozpočtári) – vytvárajú ponukový rozpočet na základe výkazu výmer a pripravujú podklady pre technickú prípravu stavby. V prípade, že investor nepredložil zadanie, sú nútení vytvoriť rozpočet podľa projektovej dokumentácie alebo podľa fyzického zamerania na stavbe. Okrem toho pripravujú podklady pre subdodávateľov a vyhodnocujú ich ponuky. V súčinnosti so stavbyvedúcim pripravujú harmonogram stavby. Stavbyvedúci (majster) - riadi zverené zákazky. Pripravuje výrobnú kalkuláciu (limity materiálov, profesií a strojov) a harmonogram stavby. Vytvára súpisy vykonaných prác pre fakturáciu. Sleduje náklady stavby, odpovedá za dodržiavanie kvality, neprekročenie rozpočtu a plnenie časového plánu. Výrobný riaditeľ (projektový manažér) - riadi zákazky firmy. Sleduje ich rozpracovanosť a rentabilitu. Obchodný riaditeľ (vedúci marketingu) - zháňa zákazky a ponúka služby firmy na stavebnom trhu.

schema

Všetci členovia tohto tímu potrebujú mať súčasný prístup zo svojich sieťových pracovných staníc do centralizovanej databázy cenníkových položiek, kalkulačných podkladov, normatívov a stavebných rozpočtov. Program Kalkulus im to umožňuje. Každý užívateľ si v reálnom čase plní svoje úlohy, vyplývajúce z požiadaviek na oceňovanie, prípravu a riadenie stavebných zákaziek. Bezpečnosť a integritu dát na dátovom serveri zaisťuje technológia SQL Server. S centralizovaným SQL riešením nie je potrebné si vzájomne rozposielať jednotlivé verzie rozpočtov a zaisťovať komplikovanú konsolidáciu dát. Každý môže pracovať na svojom rozpočte, avšak v prípade potreby má možnosť kooperovať v rámci svojho pracovného zaradenia na spoločných rozpočtoch. Vďaka licencii Microsoft SQL Server Express nie sú potrebné ďalšie poplatky za používanie MS SQL Servera.

Kto skúsil, už nemôže inak.

PPS