CSS - centrálne sledovanie stavby PDF Vytlačiť E-mail

Tvrdá konkurencia, tlak investorov na znižovanie ceny zákazky, dumpingové, často ekonomicky a technologicky nepodložené ponuky niektorých účastníkov výberových konaní, nedostatok kvalitných stavebných kapacít a zlá platobná disciplína. To sú skutočnosti, s ktorými stavební manažéri zápasia dennodenne, pritom musia dbať na hlavný cieľ stavebnej firmy - kvalitne odovzdaná zisková zákazka.

Naša spoločnosť sa musela prispôsobiť kríze v spôsobe spracovania ponúk tak, aby sa maximálne eliminovalo riziko pri realizácii s ohľadom na vyostrený konkurenční boj.

Vlastislav Šlajs, generálny riaditeľ, Strabag a.s., Kvartálna analýza slovenského stavebníctva, CEEC Research, KPMG Slovensko, 08/2011

Kalkulus disponuje klasickými kalkulačnými metódami, ale aj špeciálnymi a jedinečnými algoritmami precíznej kalkulácie. Pomocou nich dokáže stavebná firma uskutočniť prípravu a ocenenie stavebných zákaziek tak, že stavba je zisková a pritom cena je konkurenčná na reálnom trhu.

Prípravu zdrojov kalkulant stavby uskutočňuje z hľadiska ich ceny, projekčných parametrov, technologickej nevyhnutnosti, časového rozvrhu a optimálneho využitia na stavbe.

Takto pripravené zdroje sú nutnou, nie však postačujúcou podmienkou ekonomickej úspešnosti stavebnej zákazky. Ziskovosť stavebnej zákazky sa musí totiž kontrolovať aj počas celej jej realizácie a to efektívnym riadením stavby v zmysle projektu a harmonogramu a dôkladným sledovaním nákladov v reálnom čase.

Spracovanie nákladov stavby do účtovníctva sa v stavebnej firme vykonáva s oneskorením, často na detašovaných útvaroch. Čakanie na údaje z účtovníctva pri sledovaní nákladov zákazky je z časového hľadiska neprijateľné. Kalkulus disponuje unikátnym modulom „centralizovaného sledovania nákladov stavby“ (CSS). Modul poskytuje manažmentu firmy v reálnom, čase, t.j. okamžite, informáciu o priebežnej ziskovosti, prípadne strate ešte skôr, ako je zákazka spracovaná v účtovníctve.

Centralizované sledovanie stavby“ - (CSS) je modul slúžiaci na zber, sledovanie a kontrolu nákladov, priebežne "konzumovaných" na stavenisku v reálnom čase. Operatívne sleduje a okamžite vyhodnocuje ziskovosť zákazky v štruktúre naplánovaných zdrojov - materiálov, vlastných pracovníkov, živnostníkov, strojov, réžií, dopravných nákladov a subdodávok. Dynamicky porovnáva vykalkulované, t.j. naplánované, prípadne vyfakturované náklady so skutočnými nákladmi.

CSS premieňa dáta z terénu do informácií, ktoré zlepšujú kvalitu a ziskovosť stavby ako aj kapitál projektu.

Všetky tieto činnosti nevyžadujú zvýšené nároky na personál technickej prípravy a riadenia stavby.
Technické a ekonomické efekty programu sa výrazne prejavia pri práci v počítačovej sieti v kombinácii s diaľkovým internetovým prístupom do centrálneho počítača firmy. Modul CSS však môžete prevádzkovať s vynikajúcimi výsledkami aj na sólo počítači alebo notebooku. 

Dodrzime_rozpocet