Evidencia výroby PDF Vytlačiť E-mail

Evidencia výroby zahŕňa „súpisy vykonaných prác a dodávok“, ktoré dodávateľská firma priebežne vytvára počas realizácie stavby. Modul slúži na interný prehľad výkonov a aktuálnej rozpracovanosti.

Program si pamätá celý priebeh zákazky nielen na úrovni súpisu, ale aj na úrovni kalkulácie. K faktúre je možné priložiť „Zisťovací protokol o vykonaných stavebných prácach“.

Modul ponúka veľa užitočných prehľadov ako napríklad porovnanie plánu súpisu prác s odbytovaným súpisom prác. Taktiež prehľad peňazí, ktoré sme vyfaktúrovali za daného pracovníka za zvolené obdobie a mnohé ďalšie.

Modul obsahuje fakturáciu so všetkými náležitosťami fakturačného procesu.

Údajmi o vykonaných prácach je automaticky aktualizovaný harmonogram.

Evidencia výroby
Proces tvorby súpisu je jednoduchý. V okne súpisu užívateľ vypĺňa údaje o vykonaných prácach a dodanom materiáli. Program si pamätá zostatkové množstvá, ktoré ešte treba vyfakturovať.