O spoločnosti PDF Vytlačiť E-mail

Spoločnosť Systematic bola založená v roku 1990.


Hlavným predmetom našej činnosti je výroba software pre stavebníctvo.

Našim dominantným produktom je programový systém Kalkulus na tvorbu stavebno montážnych rozpočtov, kalkulácií, fakturácie, harmonogramov a na prípravu a riadenie stavby.

Program Kalkulus používajú stovky používateľov, mnohí z nich nepretržite už vyše 30 rokov. Vedia oceniť 100-percentnú funkcionalitu, spoľahlivosť, pravidelnú aktualizáciu dát a príkladný servis.

K doplnkovým službám spoločnosti patrí poradenská a školiaca činnosť v oblasti informačných systémov, poradenstvo v oblasti prípravy a cenotvorby stavebnej výroby a tvorba rozpočtov na zákazku.

V priebehu troch desaťročí si spoločnosť Systematic vytvorila silné vzťahy so stavebnými spoločnosťami. Dokážeme tak chápať problémy, ktorým sú dnes vystavené, ale aj výzvy pred ktorými stoja. Tomu intenzívne prispôsobujeme naše riešenia.

Náš software je vždy aktuálny v oblasti stavebných technológií a je lídrom v oblasti použitých informač- ných technológií.

Chronológia vývoja

1990: KOMPAS - DOSovská verzia programu na tvorbu stavebno-montážnych rozpočtov a kalkulácií

1997: PYRAMIDA Windows verzia 5 - funkčná v prostredí operačného systému Windows

1998: PYRAMIDA - sieťová Windows verzia 6.x

1999: Flow Project verzia 1 - programový systém na tvorbu harmonogramov stavieb


   V roku 2023 oslávime 33-ročné výročie vzniku


2003: pyramida.wsn verzia 7 - Windows/SQL/NET na báze Microsoft SQL Server® - prví a stále jediní na Slovensku

2004: Flow Project.wsn verzia 2 - programový systém na tvorbu harmonogramov stavieb - verzia na platforme SQL Server

2008: pyramida.wsn - verzia 9.0E pracujúca s EURO menou s podporou duálneho zobrazovania cien

2009: pyramida.wsn - verzia 10.0 EURO verzia s oceňovacími podkladmi v EURO mene

2010: pyramida.wsn - verzia 11.0

2011: Kalkulus 2011 = pyramida.wsn + FlowProject

2012: Kalkulus 2012

2013: Kalkulus 2013

2014:  Kalkulus 2014 + modul CSS

2015:  Kalkulus 2015

2015 30.1.: Web katalóg stavebných výrobkov

2015 30.8.: Integrovaný systém oceňovania

2016:  Kalkulus 2016 + Model Technológia

2017: Kalkulus 2017 + Harmonogram EXPRES

2018: Kalkulus 2018 + Modul BIM

2019: Kalkulus 2019 + Baureport - stavebný denník

2020: Kalkulus 2020 + Modul Súťaž

2021: Kalkulus 2021 + Inteligentné vyhľadávanie

2022: Kalkulus 2022 + Subcontracting

2023: Kalkulus 2023 + Agregáty