CENY365 PDF Vytlačiť E-mail

pin Ešte stále naceňujete svoje zákazky cenami stavebných materiálov výrobkov, ktoré sa už nevyrábajú ? Robte to inak. Používajte databázu CENY365. Databáza CENY365 sa stará o presnosť a v konečnom dôsledku ziskovosť vašich rozpočtov.

~ ~ ~ ~ ~ ~

pin Chcete, aby vaše rozpočty a cenové ponuky boli presné, zohľadňujúce realitu na trhu so stavebnými materiálmi a výrobkami? Databáza CENY365 je dennodenne dopĺňaná a aktualizovaná.

~ ~ ~ ~ ~ ~

pin Nebaví vás tráviť celé hodiny pri počítači a na internete hľadaním podkladov pre váš rozpočet? Databáza CENY365 s potrebnými dátami je prístupná na jednej jedinej webovej adrese 24 hodín denne, 7 dní v týždni. Databáza CENY365 je obsluhovaná webovou aplikáciu Web katalóg stavebných výrobkov, ale je taktiež zakomponovaná do programu Kalkulus v off line režime. Obsahuje tisíce stavebných materiálov a výrobkov. Každý výrobok okrem aktuálnej ceny obsahuje detailný popis výrobku, mernú jednotku, prípadne technický popis a obrázok.

~ ~ ~ ~ ~ ~

pin Ceny pochádzajú z verejne dostupných zdrojov alebo priamo od výrobcu. Každá položka v databáze je systematicky a prehľadne zatriedená do kategórií podľa zaužívaného "odborového" čísla, podľa medzinárodného klasifikačného systému a podľa členenia, ktoré preferuje samotný výrobca. Každý výrobok v katalógu je očíslovaný jednoznačným identifikačným rozpočtovým kódom, priamo použiteľným vo vašom projekte alebo rozpočte.Už nemusíte sa prehrabávať v množstve internetových PDF súborov a portálov s neúplným sortimentom a starými cenníkmi bez identifikácie položiek. Informácie sú dostupné v reálnom čase na jednej jedinej adrese.

~ ~ ~ ~ ~ ~

pin CENY365 spolu s programom a databázou programu Kalkulus nazývame Integrovaný systém rozpočtovania. Kalkulus a CENY365 sú on-line prepojené. Každý z nich môže fungovať samostatne alebo ako jednotný integrovaný systém oceňovania. Listujte si v databáze CENY365 v prehľadných stromových štruktúrach, hľadajte požadovaný výrobok, študujte  jeho bližšie informácie a ceny a nakoniec ho preneste on line do rozpočtu programu Kalkulus. Nemusíte sťahovať obrovské databázy do vášho počítača. Do rozpočtu prenesiete iba položku, ktorú aktuálne potrebujete.

~ ~ ~ ~ ~ ~