Blog
Denne aktualizované ceny stavebných materiálov PDF Vytlačiť E-mail
Autor: Admin   
Piatok, 31 Júl 2015 00:00

V konkurenčnom boji sa výrobcovia, veľkoobchody a stavebniny predbiehajú vo výhodných cenových ponukách. Internet, maily ale aj papierové letáčiky sú plné inzerátov s tými najlepšími a ešte lepšími cenami. Každý chce dobrú cenu, najlepšie so zľavou 50%. Každý chce ušetriť, každý chce urobiť výhodný obchod a stavať lacno a rýchlo. Ale je to vždy také ideálne ? Nenadsadil obchodník cenu tak, aby ju potom mohol znížiť a predať s výraznou zľavou? Predáva nám dodávateľ výrobok v požadovanej kvalite? Neexistuje porovnateľný stavebný výrobok od iného výrobcu v rovnakej kvalite a ešte s lepšou cenou ?

Na Google potrebujete veľa času

Google je skvelý. Google je geniálny a rád nám pomôže pri zodpovedaní vyššie položených otázok. A predsa má svoje nevýhody. Ak hľadáte ľubovoľnú informáciu o stavebnom výrobku alebo stavebnej technológii a zadáte do prehliadača príslušný text, ten vám zobrazí tisíce, ba až milióny informácií. Sú to odkazy na webové stránky, na články alebo priamo na textové a obrázkové dokumenty (typu PDF, HTML, JPEG, FLASH). Z dátového pohľadu sú to neštruktúrované dáta. Tieto informácie majú vysokú hodnotu, nachádzajú sa však mimo databáz a nemožno ich vyhľadávať a filtrovať pomocou databázových dotazov. "Vyloviť" a cielene vybrať  z nich podstatnú konkrétnu informáciu vyžaduje veľmi veľa času a ďalšie zdĺhavé štúdium.

Google nájde informácie aj v štruktúrovanej forme v podobe E-shopov obchodných firiem a v podobe XLS súborov. E-shopy však majú často obmedzený sortiment výrobkov a neprehľadnú identifikáciu. Ceny sú síce trhové, avšak často podliehajú sezónnym výkyvom a teda sa nedá o ne oprieť v projektoch, ktoré sa budú realizovať v neskoršom období. XLS súbory zase obsahujú siahodlhé cenníkové zoznamy s neaktuálnymi cenami.

Riešenie

Riešením je "Centrálny register stavebných technológií, materiálov a výrobkov vrátane cien odporúčaných ich výrobcami. Tento register nazývame Web katalóg stavebných materiálov a výrobkov. Ceny vo Web katalógu sú dennodenne aktualizované a prístupné v reálnom čase. Obsahujú všetky položky od daného výrobcu.

Web katalóg obsahuje kompletné spektrum stavebných výrobkov a materiálov s technickými a cenovými informáciami. Nájdete v ňom všetko, čo stavba potrebuje. Od základov po strechu. Obsahuje výrobky pre bytové a nebytové budovy ako aj pre inžinierske stavby. V prehľadnej stromovej forme si môžete prezerať sortiment vybraného výrobcu alebo zoznam cenníkových položiek zatriedených do rovnakého odboru. 

Podľa našich meraní dokážete získať informáciu o hľadanom stavebnom výrobku a jeho aktuálnej cene o 70 % percent rýchlejšie ako bežnými vyhľadávacími nástrojmi.

Už si nemusíte do svojho počítača sťahovať gigabajty excelovských a databázových tabuliek s neprehľadne identifikovanými položkami s neaktuálnymi cenami. Už nemusíte otvárať mohutné a pomalé PDF súbory s množstvom zastrčených informácií.

wksv


Komu je Web katalóg určený ?

WEB katalóg stavebných výrobkov je určený staviteľom a stavebníkom, obchodníkom a stavebninám, projektantom, rozpočtárom a cenárom. Teda tým, ktorí stavajú, ale aj tým, ktorí stavby projektujú, pripravujú a zásobujú. Web katalóg potrebuje každý verejný a súkromný obstarávateľ, každý štátny a obecný úrad. V neposlednom rade je Web katalóg určený bankám a investičným skupinám. Web katalóg potrebuje stavebný laik, ale aj stavebný profesionál.

Zverejneniu informácie o každom stavebnom výrobku vo Web katalógu predchádza náročný proces výberu sortimentu, zberu dát, dátovej analýzy, zaradenia do prehľadných stromových štruktúr, konzultácia s výrobcom alebo s obchodným zástupcom, klasifikácia do klasifikačných systémov a precízna kontrola.

Integrovaný systém oceňovania

Web katalóg stavebných výrobkov je prepojený so stavebným rozpočtovým programom Kalkulus Spolu tvoria integrovaný systém oceňovania. Položky stavebných výrobkov si vo Web katalógu môžete prezerať, študovať technológiu daného výrobcu alebo si jednotlivé položky môžete prenášať on line do rozpočtu pri rozpočtovaní alebo naceňovaní stavebnej zákazky v programe Kalkulus. Tento systém zvýši kvalitu vášho rozpočtu niekoľkonásobne.

Zopakujme si výhody Web katalógu stavebných výrobkov 

 1. Okamžitá dostupnosť
 2. Databázová komplexnosť
 3. Platforma pre ľahkú orientáciu, efektívnu navigáciu a rýchle vyhľadávanie dát
 4. Cenová aktuálnosť
 5. Presnosť a jednoznačnosť informácií
 6. Integrácia s rozpočtovým programom Kalkulus

Nielen cena

Prečo každý chce mať Web katalóg stavebných výrobkov ? Lebo tento portál je nielen centrálnym registrom cien, ale aj neoceniteľnou vedomostnou príručkou.

Web katalóg:

 • triedi vedomosti z predmetnej stavebnej alebo montážnej technológie, kategorizuje ich a zavádza poriadok v dátach
 • študuje obrovský rozsah multidisciplinárnych technických a cenových informácií stavebného priemyslu
 • preberá medzinárodne uznávané klasifikačné systémy
 • rešpektuje zaužívané domáce klasifikačné systémy
 • preberá interné katalógové triedenia výrobkov konkrétnych výrobcov, resp. výhradných dodávateľov
 • vytvára štruktúru pre ďalšie súvisiace aplikácie – program na tvorbu rozpočtov, CAD systémy, elektronické verejné obstarávanie
 • zohľadňuje špecifické vlastností každého stavebného výrobku a sleduje jeho životný cyklus
 • vytvára predpoklady pre rozširovanie nových klasifikačných tried, ktoré odpovedajú vývoju nových stavebných technológií
 • výrobky prezentuje taktiež prostredníctvom obrázkovej informácie

Trochu teórie

Stavebné výrobky sú na Slovensku kategorizované do viacerých klasifikačných systémov a špecializovaných zoznamov pre rôzne účely a ciele. Uvádzame najznámejšie z nich:

 1. Zoznam skupín stavebných výrobkov, ustanovený predpisom č. 162/2013 Z. z. Vyhlášky Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky určuje systém posudzovania parametrov.
 2. Klasifikácia produktov podľa činností CPA, definovaná Nariadením Európskeho parlamentu a rady (ES) č. 451/2008, ktorý slúži na zabezpečenie súladu s ekonomickou realitou a na vzájomnú porovnateľnosť národných klasifikácií Spoločenstva (EÚ) a medzinárodných klasifikácií a zároveň porovnateľnosť národných štatistík, štatistiky Spoločenstva a medzinárodnej štatistiky.
 3. Colný sadzobník Vykonávacím nariadením komisie (EÚ) č. 1001/2013 definuje nomenklatúru tovaru pre požiadavky spoločného colného sadzobníka a štatistiky o zahraničnom obchode Spoločenstva (EÚ)

Web katalóg stavebných výrobkov obsahuje informačné polia pre vyššie uvedené klasifikačné systémy, ale na stavebný výrobok nazerá podstatne komplexnejšie.  Klasifikáciu stavebného výrobku sme rozdelil do dvoch častí: časť identifikačná a časť klasifikačná. Za základ identifikačnej časti sme zvolili odborový kód triednika s názvom "Zborník obstarávacích cien materiálov ZOCM" (česká skratka SPCM). Tento triednik sa u nás desiatky rokov používa na národnej úrovni pre zatriedenie stavebných výrobkov v oblasti oceňovania a prípravy stavebnej výroby. Klasifikačná časť pozostáva z 5 polí, ktoré umožňujú viacnásobný pohľad na ten istý výrobok z hľadiska použitia (1), vyrobeného materiálu (2), tvaru (3), členenia výrobcu (4), odboru ZOCM (5). Tento systém nazývame 5D klasifikačný systém.

Web katalóg a Vaše peniaze

Web katalóg dokáže ušetriť veľa času pri projektovaní vašej investície. Zrýchli proces naštudovania projektu stavby a výpočtu ceny stavby. V stavebnej firme prispeje ku kvalitne vykalkulovanej, na trhu konkurenčnej a pritom ziskovej ceny stavby. Zamedzí riziku podcenenia priamych materiálových nákladov potrebných na zhotovenie stavby.

Web katalóg si objednajte automatizovane a "samoobslužne" zo štandardizovanej katalógovej ponuky na stránke www.stavebnevyrobky.sk

 

Komentáre môžu pridávať iba prihlásení užívatelia.