Blog
Od 19. októbra 2018 je povinná plne elektronická komunikácia vo verejnom obstarávaní PDF Vytlačiť E-mail
Autor: Veronika Dufalová   
Sobota, 27 Október 2018 00:00

I.

Do 18.10.2018 sa komunikácia a výmena informácii vo verejnom obstarávaní mohla uskutočňovať písomne prostredníctvom pošty, iného doručovateľa, faxom, elektronicky alebo ich kombináciou v zmysle prechodného ustanovenia § 187 ods. 8 Zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní.


II.

Od 19.10.2018 vzniká povinnosť plne elektronickej komunikácie v akomkoľvek postupe verejného obstarávania zadávanom v zmysle zákona o verejnom obstarávaní bez ohľadu na dátum jeho vyhlásenia.

Vyplýva to z Výkladového stanoviska č.4/2018 Elektronická komunikácia a výmena informácií [1] Úradu pre verejné obstarávanie [2], týkajúceho sa Zákona 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní [3].


III.

Výkladové stanovisko č.4  [1] odôvodňuje povinnosť plne elektronickej komunikácie Smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2014/24/EÚ z 26. februára 2014 o verejnom obstarávaní [4].

V preambule č. 52 tejto smernice [4] sa uvádza:

  • Elektronické informačné a komunikačné prostriedky môžu značne zjednodušiť uverejňovanie zákaziek a zvýšiť efektívnosť a transparentnosť postupov obstarávania. Mali by sa stať štandardným prostriedkom komunikácie a výmeny informácií v postupoch obstarávania, keďže vo veľkej miere rozširujú možnosti účasti hospodárskych subjektov na postupoch obstarávania na celom vnútornom trhu.
  • Na tieto účely by malo byť povinné zasielanie oznámení v elektronickej forme, elektronická dostupnosť súťažných podkladov a – po prechodnom období 30 mesiacov – úplná elektronická komunikácia, t. j. komunikácia elektronickými prostriedkami vo všetkých fázach postupu vrátane zasielania žiadostí o účasť a najmä zasielania ponúk (elektronické predkladanie).
  • Členské štáty a verejní obstarávatelia by mali mať naďalej možnosť zájsť v tejto oblasti ešte ďalej, ak si to želajú.
  • Malo by sa tiež spresniť, že z povinného používania elektronických prostriedkov komunikácie podľa tejto smernice by pre verejných obstarávateľov nemal vyplývať záväzok, aby vykonávali elektronické spracovanie ponúk, ani povinnosť elektronického vyhodnotenia či automatického spracovania.

Pravidlá platné v oblasti komunikácie sú uvedené v článku 22 tejto Smernice [4].


IV.

Výkladové stanovisko č.4 [1] konštatuje, že ustanovenia Smernice [4] upravujúce elektronickú komunikáciu (vrátane výnimiek) sú transponované v ustanovení § 20 zákona o verejnom obstarávaní.


V.

Programový systém Kalkulus dokáže spracovávať súťažné zadania a generovať cenové ponuky v zaužívaných počítačových formátoch a je teda plne pripravený pre elektronickú komunikáciu vo verejnom obstarávaní.


Zdroje

[1] Výkladové stanovisko č. 4/2018 Elektronická komunikácia a výmena informácií Úradu pre verejné obstarávanie

[2] Úrad pre verejné obstarávanie

[3] Zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

[4] Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/24/EÚ 

Komentáre môžu pridávať iba prihlásení užívatelia.