Blog
Prehľad kontaktných zatepľovacích systémov PDF Vytlačiť E-mail
Autor: Veronika Dufalová   
Utorok, 13 December 2016 00:00

Pri kontaktných zatepľovacích systémoch (KZS), anglicky ETICS (External Thermal Insulation Composite System) sa izolačný materiál z minerálnej vlny alebo polystyrénu aplikuje priamo na fasádu. Kontaktný zatepľovací systém pozostáva z niekoľkých vrstiev. Na podklad obvodového plášťa budovy sa lepiacou hmotou prilepí izolačný materiál, ktorý sa následne prichytí mechanickými kotvami. Potom sa na izolačný materiál aplikuje do výstužnej stierky sklená tkanina. Na takýto podklad sa už len nanesie konečná povrchová úprava, t.j. fasádna omietka a farba [2]

Montáž kontaktných zatepľovacích systémov sa riadi viacerými technickými normami a pokynmi:

 • STN 73 0540 - Tepelná ochrana budov,
 • STN 73 2902 - Vonkajšie tepelnoizolačné kontaktné systémy (ETICS),
 • STN 73 2901 - Zhotovovanie vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémov (ETICS),
 • ETAG 004 - Vonkajšie kontaktné tepelnoizolačné systémy s omietkou.

Zloženie kontaktného systému podľa [3].

KZS

 1. Lepiaca hmota.
 2. Izolant.
 3. Kotvenie izolantu: tanierová hmoždinka - kotva.
 4. Výstužná vrstva - stierka (tmel) + výstužna mriežka.
 5. Penetračná vrstva.
 6. Povrchová úprava: omietka, prípadne fasádny náter.
 7. Soklová zakladacia lišta.
 8. Spoj soklovej lišty.
 9. Hmoždinka na upevnenie soklovej lišty.

Aby sa minimalizovali tepelné straty, je potrebné zatepliť aj oblasť sokla, t.j. časť fasády 0 – 30 cm nad terénom a perimetra, t.j. časť fasády 0 – 100 cm pod úrovňou terénu. Na oblasť sokla a perimetra sa používajú izolačné dosky z extrudovaného polystyrénu. Pre každý systém je odskúšané spolupôsobenie zložiek a svojvoľnou kombináciou jednotlivých zložiek z rôznych systémov nezískate kvalitu garantovanú výrobcom. Treba si vybrať len jeden systém a použiť ho ako celok pri dodržiavaní technologického postupu, ktorý odporúča výrobca [2]. Všeobecný stručný popis technológie zatepľovania pomocou KZS nájdete napríklad aj tu.

Vytvorili sme pre vás prehľad kontaktných zatepľovacích systémov, ktoré sa používajú na slovenských stavbách. Uvádzame ich v abecednom poradí.

Kontaktné zatepľovacie systémy sa v programe Kalkulus oceňujú ako konštrukcie. Pre tvorbu harmonogramu je však veľmi účelné použiť model TECHNOLÓGIA.

Baumit logo

Zateplenie polystyrénom

Baumit Star

Vysoká kvalita. Ideálny pre šedý polystyrén a soklové izolačné dosky. Rýchlejšia doba schnutia výstužnej vrstvy. Nanášanie fasádnej omietky bez penetračného náteru.

 1. Nové murivo.
 2. Izolant: Baumit StarTherm reflect alebo Baumit StarTherm, fasádne izolačné dosky EPS-F.
 3. Lepiaca hmota: lepiaca malta Baumit StarContact White.
 4. Výstužná vrstva: lepiaca malta s vloženou sklotextilnou mriežkou Baumit StarContact White a Baumit StarTex.
 5. Povrchová úprava: Baumit NanoporTop alebo Baumit SilikonTop, Baumit SilikatTop, Baumit CreativTop, Baumit StyleTop.
 6. Príslušenstvo: soklové profily, okenné a dverové dilatačné profily, rohové lišty, nadokenné lišty s odkvapovým nosom atď.

 1. Murivo s pôvodnou omietkou.
 2. Izolant: Baumit StarTherm reflect alebo Baumit StarTherm, fasádne izolačné dosky EPS-F.
 3. Kotvenie izolantu: Baumit StarTrack red alebo Baumit StarTrack orange, Baumit StarTrack green, Baumit StarTrack Duplex.
 4. Lepiaca hmota: lepiaca malta Baumit StarContact White.
 5. Mechanické upevnenie: Baumit StarTrack red alt. Baumit StarTrack orange, Baumit StarTrack green, Baumit StarTrack Duplex.
 6. Výstužná vrstva: lepiaca malta s vloženou sklotextilnou mriežkou Baumit StarContact White a Baumit StarTex.
 7. Povrchová úprava: Baumit NanoporTop alebo Baumit SilikonTop, Baumit CreativTop, Baumit SilikatTop, Baumit GranoporTop, Baumit StyleTop.
 8. Príslušenstvo: soklové profily, okenné a dverové dilatačné profily, rohové lišty, nadokenné lišty s odkvapovým nosom a pod.

Baumit Pro

Ekonomicky výhodný systém. Kvalitný tepelnoizolačný systém pre bežné použitie.

 1. Murivo
 2. Izolant: fasádne izolačné dosky EPS-F.
 3. Lepiaca hmota: lepiaca malta Baumit ProContact.
 4. Výstužná vrstva: lepiaca malta s vloženou sklotextilnou mriežkou Baumit ProContact a Baumit StarTex.
 5. Penetračná vrstva: penetračný náter Baumit UniPrimer.
 6. Povrchová úprava: Baumit SilikonTop alebo Baumit NanoporTop, Baumit CreativTop, Baumit SilikatTop, Baumit GranoporTop, Baumit StyleTop.
 7. Príslušenstvo: soklový profil, rohové lišty, okenné a dverové dilatačné lišty, nadokenné lišty s odkvapovým nosom, kotviace prvky a pod.

Baumit Power

Extrémne odolný systém odolný voči nárazom a krupobitiu.

 1. Nové murivo.
 2. Izolant: Baumit StarTherm reflect alebo Baumit StarTherm, fasádne izolačné dosky EPS-F.
 3. Lepiaca hmota: lepiaca malta Baumit StarContact White alt. Baumit ProContact.
 4. Výstužná vrstva: lepiaca malta s vloženou sklotextilnou mriežkou Baumit SilverFlex a Baumit StarTex.
 5. Povrchová úprava: Baumit SilikonTop alebo CreativTop, Baumit NanoporTop, Baumit SilikatTop, Baumit StyleTop.
 6. Príslušenstvo: kotviace prvky, soklové profily, okenné a dverové dilatačné profily, rohové lišty, nadokenné lišty s odkvapovým nosom a pod.


Zateplenie minerálnou vlnou

Baumit Star

Vysoká kvalita. Rýchlejšia doba schnutia výstužnej vrstvy. Nanášanie fasádnej omietky bez penetračného náteru.

 1. Murivo.
 2. Izolant: minerálne izolačné dosky.
 3. Lepiaca hmota: lepiaca malta Baumit StarContact White.
 4. Mechanické upevnenie: kotvy s prídavným tanierom alebo so zapustenou montážou.
 5. Vyrovnávajúca vrstva: lepiaca malta Baumit StarContact White.
 6. Výstužná vrstva: lepiaca malta s vloženou sklotextilnou mriežkou Baumit StarContact White a Baumit StarTex.
 7. Povrchová úprava: Baumit NanoporTop alebo Baumit SilikatTop, Baumit SilikonTop, Baumit CreativTop.
 8. Príslušenstvo: soklové profily, okenné a dverové dilatačné profily, rohové lišty, nadokenné lišty s odkvapovým nosom a pod.

Baumit Pro

Ekonomicky výhodný systém. Kvalitný tepelnoizolačný systém pre bežné použitie. Lepiace malty s vysokou paropriepustnosťou.

 1. Murivo.
 2. Izolant: minerálne izolačné dosky.
 3. Lepiaca hmota: lepiaca malta Baumit ProContact.
 4. Mechanické upevnenie: kotvy s prídavným tanierom alebo kotvy so zapustenou montážou.
 5. Vyrovnávajúca vrstva: lepiaca malta Baumit ProContact.
 6. Výstužná vrstva: lepiaca malta s vloženou sklotextilnou mriežkou Baumit ProContact a Baumit StarTex.
 7. Penetračná vrstva: penetračný náter Baumit UniPrimer.
 8. Povrchová úprava: Baumit NanoporTop alt. Baumit SilikatTop, Baumit SilikonTop, Baumit CreativTop.
 9. Príslušenstvo: soklové profily, okenné a dverové dilatačné profily, rohové lišty, nadokenné lišty s odkvapovým nosom a pod.

Zdroj: www. baumit.sk


bek


BEK certifikované tepelnoizolačné fasádne systémy patria do skupiny kontaktných tepelnoizolačných systémov (ETICS).

Tepelnoizolačný fasádny systém - soklová oblasť

 1. Izolant: soklový extrudovaný polystyrén XPS.
 2. Mechanické upevnenie: hmoždinky.
 3. Výstužná vrstva: lepiaca a armovacia zmes BEK Klebespachtel + BEK výstužná sklotextilná mriežka.
 4. Penetračná vrstva: BEK penetračný náter.
 5. Povrchová úprava: BEK soklová mramorová omietka.

Tepelnoizolačný fasádny systém - fasádna oblasť

 1. Izolant: minerálna vlna MW alebo fasádny polystyrén EPS F.
 2. Lepiaca hmota: lepiaca zmes BEK Klebespachtel.
 3. Mechanické upevnenie: hmoždinky.
 4. Výstužná vrstva: BEK Klebespachtel lepiaca a armovacia zmes (prvá vrstva bez výstuže pri izolante MW), BEK Klebespachtel lepiaca armovacia zmes + BEK výstužná sklotextilná mriežka.
 5. Penetračná vrstva: BEK penetračný náter.
 6. Povrchová úprava: BEK fasádna tenkovrstvová omietka.
 7. Príslušenstvo: soklový profil.

Tepelnoizolačný fasádny systém – detail okna

 1. Izolant: fasádny polystyrén EPS F/minerálna vlna MW.
 2. Podparapetný profil
 3. Parapetná doska
 4. Okenný dilatačný profil s odlamovacou časťou pre PE fóliu
 5. Rohový profil pre výstuž rohov okenných a dverných otvorov

Zdroj: www.bek.skKontaktný zatepľovací systém Capatect.

BASIC-LINE - Výhodné zateplenie

Systém pre hospodárnych stavebníkov. Klasický variant BASIC-LINE je tepelnoizolačný kompozitný systém s bielym polystyrénom ako izolačným materiálom. Po desaťročia osvedčený variant spĺňa v ekonomickom a technickom ohľade všetky požiadavky izolácií vonkajších stien. Materiály uvedené v odporúčanej skladbe sú iba príkladom. Je možné použiť širokú škálu materiálov podľa certifikácie systému.

 1. Izolant: polystyrénová izolačná doska Capatect, izolačné dosky Capatect Dalmatin, izolačné dosky Capatect Dalmatin Premium.
 2. Lepiaca hmota: lepidlo Capatect Top Fix Kleber, Capatect 186M, Capatect 190, Capatect 190 grob, Capatect Rollkleber 615, Capatect Minera Carbo.
 3. Mechanické upevnenie: kotviaci program Capatect.
 4. Výstužná vrstva: Capatect 186M, Capatect 190, Capatect 190 grob, Capatect ZF Spachtel 690, Výstužová tkanina Capatect.
 5. Penetračná vrstva: Capatect penetrácia pod omietky.
 6. Povrchová úprava: omietky Capatect KD Putz, Capatect SI Putz, Capatect SH Putz, Capatect Carbopor, Capatect Carbopor Easy, Capatect Capastone, Capatect MK Reibputz, Capatect UNI.

TOP LINE - Perfektné zateplenie

Špičkový polystyrénový izolačný systém TOP-LINE využíva HiTech komponenty. Dosahuje optimálnu izolačnú účinnosť pomocou novo vyvinutých izolačných dosiek Capatect Dalmatin Premium. Extrémne odolný systém s elastickou armovacou vrstvou. Vrchná omietka na báze silikónovej živice je vysoko priedušná a výborne odpudzuje nečistoty.

 1. Izolant: polystyrénové izolačné dosky Capatect, izolačné dosky Capatect Dalmatin, izolačné dosky Capatect Dalmatin Premium.
 2. Lepiaca hmota: lepidlo Capatect Top Fix Kleber, Capatect 186M, Capatect 190, Capatect 190 grob, Capatect Rollkleber 615, Capatect Minera Carbon.
 3. Mechanické upevnenie: kotviaci program Capatect.
 4. Výstužná vrstva: Capatect Minera Carbon, Capatect Carbon Spachtel, Capatect CarboNit, Capatect CarboNit Easy + výstužová tkanina Capatect.
 5. Penetračná vrstva: penetrácia pod omietky Capatect.
 6. Povrchová úprava: omietky Capatect KD Putz, Capatect SI Putz, Capatect SH Putz, Capatect Carbopor, Capatect Carbopor Easy, Capatect Capastone, Capatect MK Reibputz, Capatect UNI.

MINERA LINE - čisto minerálne zateplenie

Nanajvýš kvalitný izolačný systém MINERA – LINE je extrémne difúzny, robustný, nehorľavý a má dlhú životnosť z dôvodu použitia výhradne minerálnych zložiek – izolačného materiálu z minerálnych vlákien, minerálnych tmelov a šľachtených omietok. Uvedené materiály sú iba ako príklad. Je možné použiť širokú škálu materiálov podľa certifikácie systému.

 1. Izolant: Izolačné dosky z minerálnej vlny.
 2. Lepiaca hmota: Capatect Haftmörtel grob, Capatect Haftmörtel fein, Capatect Top Fix Kleber, Capatect 186M, Capatect 190, Capatect 190 grob, Capatect Rollkleber 615, Capatect Minera Carbon.
 3. Mechanické upevnenie: kotviaci program Capatect.
 4. Výstužná vrstva: Capatect Haftmörtel grob, Capatect Haftmörtel fein, Capatect Minera Carbon, Capatect 186M, Capatect CarboNit, Výstužová tkanina Capatect.
 5. Penetračná vrstva: penetrácia pod omietky Capatect.
 6. Povrchová úprava: omietky Capatect KD Putz, Capatect SI Putz, Capatect SH Putz, Capatect Carbopor, Capatect Carbopor Easy, Capatect MK Reibputz, Capatect UNI.

ECO LINE - prírodné zateplenie

ECO-LINE je izolačný systém s výhradne biologickými a minerálnymi zložkami. Izolačný materiál zo stopercentne obnoviteľného zdroja priemyselného konope, minerálne tmely a minerálne šľachtené omietky zaručujú izoláciu vonkajších stien maximálne šetriacu životné prostredie. Uvedené materiály sú iba ako príklad. Je možné použiť širokú škálu materiálov podľa certifikácie systému.

 1. Izolant: konopné izolačné dosky Capatect.
 2. Lepidlo: Capatect Top Fix Kleber.
 3. Mechanické upevnenie: Kotviaci program Capatect.
 4. Výstužná vrstva: Capatect Minera Carbon, Capatect CarboNit + výstužová tkanina Capatect.
 5. Penetračná vrstva: penetrácia pod omietky Capatect.
 6. Povrchová úprava: omietky Capatect Carbopor, Capatect MK Reibputz, Capatect UNI.

Tepelná izolácia v oblasti soklov

 1. Izolant: soklové izolačné dosky Capatect.
 2. Lepidlo: lepiaci tmel Capatect 190A.
 3. Mechanické upevnenie: príchytkový program Capatect.
 4. Výstužná vrstva: lepiaci tmel Capatect 190A grob + výstužová tkanina Capatect.
 5. Penetračná vrstva: penetrácia pod omietky Capatect.
 6. Povrchová úprava: omietka Capastone A.

Zdroj: www.caparol.sk

Zatep8

Foto: STAV MD s.r.o.


Ceresit

Ceretherm Express

Trvanlivý systém s jednoduchou a rýchlou aplikáciou. Odolný proti nárazom. Receptúra BioProtect-odolný proti mikrobiologickej kontaminácii (plesne a riasy). Veľmi dobre odoláva poveternostným vplyvom. Veľmi nízka nasiakavosť. Požiarna klasifikácia: B-s1,d0, v súlade s EN 13501-1.

 1. Izolant: dosky z penového polystyrénu v súlade s EN 13163 a s SK TP systému Express, napr. EPS 70 F, EPS 80 F, EPS 100 F, hrúbka až 18 cm.
 2. Lepiaca hmota: PU lepidlo Ceresit CT 84 Express na EPS dosky.
 3. Mechanické upevnenie: počet kotviacich prvkov a ich umiestnenie určí projektant na základe analýzy podkladu a výpočtu zaťaženia, rozperné kotvy použiteľné v súlade s vlastnou platnou ETA a spĺňajúce požiadavky SK TP systému Express.
 4. Výstužná vrstva: lepiaca a stierková malta Ceresit CT 87 2v1, CT 85, Ceresit CT 80 + výstužná mriežka s plošnou hmotnosťou 145 g/m2 alebo viac.
 5. Penetračná vrstva: nepoužíva sa na maltu Ceresit CT 87 „2v1“, náter Ceresit CT 15 na silikátové omietky (na maltu Ceresit CT 85, Ceresit CT 80), náter Ceresit CT 16 na minerálne, akrylátové, silikátovo-silikónové a silikónové omietky (na maltu Ceresit CT 85, Ceresit CT 80).
 6. Povrchová úprava: akrylátové omietky ryhovaná Ceresit CT 63, CT 64, hladená Ceresit CT 60,  silikátovo-silikónové ryhovaná Ceresit CT 175, hladená Ceresit CT 174, silikátové omietky ryhovaná Ceresit CT 73, hladená Ceresit CT 72, silikónové omietky: ryhovaná Ceresit CT 75, hladená Ceresit CT 74.
 7. Príslušenstvo: PVC rohové lišty so sieťovinou Ceresit CT 340.

Ceretherm Popular

Ekonomický a spoľahlivý systém.

 1. Izolant: dosky z penového polystyrénu v súlade s EN 13163 a s ETA systémom Popular, napr. EPS 70 F, EPS 80 F, EPS 100 F. Hrúbka až 25 cm.
 2. Lepiaca hmota: lepiaca malta Ceresit ZS alebo malta Ceresit ZU
 3. Mechanické upevnenie: rozperné kotvy použiteľné v súlade s vlastnou platnou ETA podľa ETAG 014 a spĺňajúce požiadavky ETA systému Popular
 4. Výstužná vrstva: univerzálna malta Ceresit ZU + výstužná mriežka v súlade s ETA systémom Popular, s plošnou hmotnosťou min. 145 g/m2.
 5. Penetračná vrstva: náter Ceresit CT 15 na silikátové omietky, náter Ceresit CT 16 na minerálne, akrylátové, silikátovo-silikónové a silikónové omietky.
 6. Povrchová úprava: minerálne omietky: ryhovaná Ceresit CT 35, hladená Ceresit CT 137, akrylátové omietky: ryhovaná Ceresit CT 63, CT 64, hladená Ceresit CT 60, silikátovo-silikónové: ryhovaná Ceresit CT 175, hladená Ceresit CT 174, silikátové omietky: ryhovaná Ceresit CT 73, hladená Ceresit CT 72, silikónové omietky: ryhovaná Ceresit CT 75, hladená Ceresit CT 74, akrylátový náter: Ceresit CT 42, CT 44, silikátový náter: Ceresit CT 54, silikónový náter: Ceresit CT 48.

Ceretherm Impactum

Systém s extrémnou odolnosťou proti mechanickému poškodeniu.

 1. Izolant: dosky z penového polystyrénu v súlade s EN 13163 a s ETA systémom Impactum, napr. EPS 70 F, EPS 80 F, EPS 100 F, hrúbka až 25 cm.
 2. Lepiaca hmota: lepiaca malta Ceresit ZS, ZU, CT 80, CT 83 alebo CT 85.
 3. Mechanické upevnenie: počet kotviacich prvkov a ich umiestnenie určí projektant na základe analýzy podkladu a výpočtu zaťaženia.
 4. Výstužná vrstva: Ceresit CT 100 + jedna alebo dve výstužné mriežky v súlade s ETA systémom Impactum, s plošnou hmotnosťou min. 165 g/m2 alebo 335 g/m2.
 5. Penetračná vrstva: nepoužíva sa.
 6. Povrchová úprava: odporúčaná elastomérová omietka Ceresit CT 79, ostatné: akrylátová omietka Ceresit CT 60 hladená, silikátovo-silikónová omietka Ceresit CT 174 hladená, silikátová omietka CT 72 hladená, silikónová omietka Ceresit CT 74 hladená, mozaiková omietka Ceresit CT 77.

Ceretherm Classic

Odolný a trvanlivý systém. Odolný proti nárazom. Receptúra BioProtect - odolný proti mikrobiologickej kontaminácii (plesne a riasy). Odolný proti poveternostným vplyvom. Nízka nasiakavosť. Požiarna klasifikácia: B-s1, d0 v súlade s  EN 13501-1.

 1. Izolant: dosky z penového polystyrénu v súlade s EN 13163 a s ETA systémom Classic, napr. EPS 70 F, EPS 80 F, EPS 100 F, hrúbka až 25 cm.
 2. Lepiaca hmota: lepiaca malta Ceresit CT 83 alebo malta Ceresit CT 85.
 3. Mechanické upevnenie: rozperné kotvy použiteľné v súlade s vlastnou platnou ETA podľa ETAG 014 a spĺňajúce požiadavky ETA systému Classic, počet kotviacich prvkov a ich umiestnenie určí projektant na základe analýzy podkladu a výpočtu zaťaženia.
 4. Výstužná vrstva: malta Ceresit CT 85 + výstužná mriežka v súlade s ETA systémom Classic, s plošnou hmotnosťou min. 145 g/m2.
 5. Penetračná vrstva: náter Ceresit CT 15 na silikátové omietky, náter Ceresit CT 16 na minerálne, akrylátové, silikátovo-silikónové a silikónové omietky.
 6. Povrchová úprava: minerálne omietky: ryhovaná Ceresit CT 35, hladená Ceresit CT 137, akrylátové omietky: ryhovaná Ceresit CT 63, CT 64, hladená Ceresit CT 60, silikátovo-silikónové: ryhovaná Ceresit CT 175, hladená Ceresit CT 174, silikátové omietky: ryhovaná Ceresit CT 73, hladená Ceresit CT 72, silikónové omietky: ryhovaná Ceresit CT 75, hladená Ceresit CT 74, akrylátový náter: Ceresit CT 42, CT 44, silikátový náter: Ceresit CT 54, silikónový náter: Ceresit CT 48.

Ceretherm Classic Wool

Paropriepustný a odolný systém.

 1. Izolant: minerálna vlna s pozdĺžnym alebo kolmým vláknom v súlade s EN 13162 a s ETA systémom Classic Wool, hrúbka až 25 cm.
 2. Lepiaca hmota: lepiaca malta Ceresit CT 180 alebo CT 190.
 3. Mechanické upevnenie: rozperné kotvy použiteľné v súlade s vlastnou platnou ETA podľa ETAG 014 a spĺňajúce požiadavky ETA systému Classic Wool.
 4. Výstužná vrstva: v súlade s ETA systémom Classic Wool, s plošnou hmotnosťou min. 145 g/m2, lepiaca malta Ceresit CT 190.
 5. Penetračná vrstva: náter Ceresit CT 15 na silikátové omietky, náter Ceresit CT 16 na minerálne, silikátovo-silikónové a silikónové omietky.
 6. Povrchová úprava: minerálne omietky: ryhovaná Ceresit CT 35, hladená Ceresit CT 137, silikátové omietky: ryhovaná Ceresit CT 73, hladená Ceresit CT 72, silikónové omietky: ryhovaná Ceresit CT 75, "hladená" Ceresit CT 74, silikátovo-silikónové: ryhovaná Ceresit CT 175, hladená Ceresit CT 174, silikónový náter Ceresit CT 48, silikátový náter Ceresit CT 54.

Ceretherm Premium

Vysoko odolný systém s prémiovými úžitkovými vlastnosťami. V prípade potreby urýchlene izolovať fasádu na novostavby aj rekonštrukcie fasád pomocou ETICS. Vhodný na obytné, verejné a priemyselné objekty. Max. výška aplikácie v súlade s požiarnymi predpismi (22,5 m).

 1. Izolant: dosky z penového polystyrénu v súlade s EN 13163 a s ETA systémom Premium, napr. EPS 70 F, hrúbka až 25 cm. Lepiaca hmota: lepiaca malta Ceresit CT 83 alebo biela malta Ceresit CT 87 2v1.
 2. Mechanické upevnenie: rozperné kotvy použiteľné v súlade s vlastnou platnou ETA podľa ETAG 014 a spĺňajúce požiadavky ETA systému Premium, počet kotviacich prvkov a ich umiestnenie určí projektant na základe analýzy podkladu a výpočtu zaťaženia.
 3. Výstužná vrstva: biela lepiaca malta Ceresit CT 87 2v1 + výstužná mriežka v súlade s ETA systémom Premium s plošnou hmotnosťou min. 145 g/m2.
 4. Penetračná vrstva: nepoužíva sa.
 5. Povrchová úprava: minerálne omietky: ryhovaná Ceresit CT 35, hladená Ceresit CT 137, akrylátové omietky: ryhovaná Ceresit CT 63, CT 64, hladená Ceresit CT 60, silikátovo-silikónové ryhovaná Ceresit CT 175, hladená Ceresit CT 174, silikátové omietky ryhovaná Ceresit CT 73, hladená Ceresit CT 72, silikónové omietky: ryhovaná Ceresit CT 75, hladená Ceresit CT 74, akrylátoý náter Ceresit CT 42, CT 44, silikátový náter Ceresit CT 54, silikónový náter Ceresit CT 48.

Ceretherm Premium Wool

Vysoko paropriepustný systém s prémiovými úžitkovými vlastnosťami. Oblasti použitia: Na novostavby aj rekonštrukcie fasád pomocou ETICS, na obytné, verejné a priemyselné objekty, na vlhké objekty, na objekty so zvýšenou vlhkosťou vzduchu (bazény, práčovne, kuchyne, kúpeľne).

 1. Izolant:  minerálna vlna s pozdĺžnym alebo kolmým vláknom v súlade s EN 13162 a s ETA systémom Premium Wool, hrúbka až 25 cm.
 2. Lepiaca hmota: lepiaca malta Ceresit CT 190 alebo biela malta Ceresit CT 87 2v1.
 3. Mechanické upevnenie: rozperné kotvy použiteľné v súlade s vlastnou platnou ETA podľa ETAG 014 a spĺňajúce požiadavky ETA systému Premium Wool, počet kotviacich prvkov a ich umiestnenie určí projektant na základe analýzy podkladu a výpočtu zaťaženia.
 4. Výstužná vrstva: biela lepiaca malta Ceresit CT 87 2v1.
 5. Penetračná vrstva: nepoužíva sa.
 6. Povrchová úprava: minerálne omietky: ryhovaná Ceresit CT 35, ryhovaná Ceresit CT 36, hladená Ceresit CT 137, silikátové omietky: ryhovaná Ceresit CT 73, hladená Ceresit CT 72, silikónové omietky: ryhovaná Ceresit CT 75, hladená Ceresit CT 74, silikátovo-silikónové: ryhovaná Ceresit CT 175, hladená Ceresit CT 174, silikónový náter: Ceresit CT 48, silikátový náter: Ceresit CT 54.

Ceretherm Universal MW

Univerzálny systém na minerálnu vlnu.

 1. Izolant: minerálna vlna s pozdĺžnym alebo kolmým vláknom v súlade s EN 13162 a s SK TP systémom Universal MW, napr. dosky TR 10 a TR 15.
 2. Lepiaca hmota: lepiaca malta Ceresit CT 80.
 3. Mechanické upevnenie: rozperné kotvy použiteľné v súlade s vlastnou platnou ETA a spĺňajúce požiadavky SK TP systému Universal MW, počet kotviacich prvkov a ich umiestnenie určí projektant na základe analýzy podkladu a výpočtu zaťaženia.
 4. Výstužná vrstva: univerzálna malta Ceresit CT 80 +výstužná mriežka v súlade s SK TP systémom Universal MW, s plošnou hmotnosťou min. 145 g/m2.
 5. Penetračná vrstva: náter Ceresit CT 15 na silikátové omietky, náter Ceresit CT 16 na minerálne, akrylátové, silikátovo-silikónové a silikónové omietky.
 6. Povrchová úprava: minerálne omietky: ryhovaná Ceresit CT 35, hladená Ceresit CT 137, akrylátové omietky: ryhovaná Ceresit CT 63, CT 64, hladená Ceresit CT 60, silikátovo-silikónové: ryhovaná Ceresit CT 175, hladená Ceresit CT 174, silikátové omietky: ryhovaná Ceresit CT 73, hladená Ceresit CT 72, silikónové omietky: ryhovaná Ceresit CT 75, hladená Ceresit CT 74, akrylátový náter: Ceresit CT 42, CT 44, silikátový náter: Ceresit CT 54, silikónový náter: Ceresit CT 48.

Ceretherm Universal EPS

Univerzálny systém na polystyrén. Receptúra BioProtect - odolný proti mikrobiologickej kontaminácii (plesne a riasy). Odolný proti poveternostným vplyvom. Nízka nasiakavosť. Požiarna klasifikácia B - s1, d0, v súlade s EN 13501-1+A1.

 1. Izolant: dosky z penového polystyrénu v súlade s EN 13163 a s ETA systémom Universal EPS, napr. EPS 70 F, EPS 80 F, EPS 100 F, hrúbka až 25 cm.
 2. Lepiaca hmota: Lepiaca malta Ceresit CT 80.
 3. Mechanické upevnenie: rozperné kotvy použiteľné v súlade s vlastnou platnou ETA a spĺňajúce požiadavky ETA systému Universal EPS, počet kotviacich prvkov a ich umiestnenie určí projektant na základe analýzy podkladu a výpočtu zaťaženia.
 4. Výstužná vrstva: Univerzálna malta Ceresit CT 80 +Výstužná mriežka v súlade s ETA systémom Universal EPS, s plošnou hmotnosťou min. 145 g/m2.
 5. Penetračná vrstva: náter Ceresit CT 15 na silikátové omietky, náter Ceresit CT 16 na minerálne, akrylátové, silikátovo-silikónové a silikónové omietky.
 6. Povrchová úprava: minerálne omietky: ryhovaná Ceresit CT 35, hladená Ceresit CT 137, akrylátové omietky: ryhovaná Ceresit CT 63, CT 64, hladená Ceresit CT 60, silikátovo-silikónové: ryhovaná Ceresit CT 175, hladená Ceresit CT 174, silikátové omietky: ryhovaná Ceresit CT 73, hladená Ceresit CT 72, silikónové omietky: ryhovaná Ceresit CT 75, „hladená“ Ceresit CT 74, dizajn dreva: Ceresit CT 720 VISAGE, akrylátový náter: Ceresit CT 42, CT 44, silikátový náter: Ceresit CT 54, silikónový náter: Ceresit CT 48, dizajn dreva: Ceresit CT 721 VISAGE, podklad CT 720 VISAGE.

Ceretherm Universal XPS

Univerzálny systém na extrudovaný polystyrén.Receptúra BioProtect - odolný proti mikrobiologickej kontaminácii (plesne a riasy). Odolný proti poveternostným vplyvom. Nízka nasiakavosť.

 1. Izolant: dosky z extrudovaného polystyrénu v súlade s EN 13164 a s ETA systémom Universal XPS, hrúbka až 20 cm.
 2. Lepiaca hmota: lepiaca malta Ceresit CT 80.
 3. Mechanické upevnenie: rozperné kotvy použiteľné v súlade s vlastnou platnou ETA a spĺňajúce požiadavky ETA systému Universal XPS, počet kotviacich prvkov a ich umiestnenie určí projektant na základe analýzy podkladu a výpočtu zaťaženia.
 4. Výstužná vrstva: Univerzálna malta Ceresit CT 80 + výstužná mriežka v súlade s ETA systémom Universal XPS, s plošnou hmotnosťou min. 145 g/m2.
 5. Penetračná vrstva: náter Ceresit CT 15 na silikátové omietky, náter Ceresit CT 16 na minerálne, akrylátové, silikátovo-silikónové a silikónové omietky.
 6. Povrchová úprava: minerálne omietky: ryhovaná Ceresit CT 35, hladená Ceresit CT 137, akrylátové omietky: ryhovaná Ceresit CT 63, CT 64, hladená Ceresit CT 60, silikátovo-silikónové: ryhovaná Ceresit CT 175, hladená Ceresit CT 174, silikátové omietky: ryhovaná Ceresit CT 73, hladená Ceresit CT 72, silikónové omietky: ryhovaná Ceresit CT 75, hladená Ceresit CT 74, dizajn dreva: Ceresit CT 720 VISAGE, krylátový náter: Ceresit CT 42, CT 44, silikátový náter: Ceresit CT 54, silikónový náter: Ceresit CT 48, dizajn dreva: Ceresit CT 721 VISAGE, podklad CT 720 VISAGE.

Ceretherm Visage

Systém s dizajnom prírodných materiálov.

 1. Izolant: dosky z penového polystyrénu v súlade s EN 13163 a s ETA systémom Visage, napr. EPS 70 F, EPS 80 F, EPS 100 F, hrúbka až 25 cm
 2. Lepiaca hmota: lepiaca malta Ceresit CT 83.
 3. Mechanické upevnenie: rozperné kotvy použiteľné v súlade s vlastnou platnou ETA podľa ETAG 014 a spĺňajúce požiadavky ETA systému Visage, počet kotviacich prvkov a ich umiestnenie určí projektant na základe analýzy podkladu a výpočtu zaťaženia.
 4. Výstužná vrstva: malta Ceresit CT 85 + výstužná mriežka v súlade s ETA systémom Visage, s plošnou hmotnosťou min. 145 g/m2.
 5. Penetračná vrstva: náter Ceresit CT 16 na minerálne, akrylátové, silikátovo-silikónové a silikónové omietky.
 6. Povrchová úprava: omietky: dizajn prírodného kameňa: Ceresit CT 710 VISAGE, akrylátová omietka: Ceresit CT 60 VISAGE, dizajn dreva: Ceresit CT 720 VISAGE, luminiscenčná omietka: Ceresit CT 730 VISAGE, nátery: dizajn dreva - CT 721, podklad CT 720, dizajn kovu - CT 740, podklad CT 60 Visage, dizajn Opal - CT 750, podklad CT 60 Visage.

Zdroj: www.ceretherm.sk/systemy

Tateplenie5


hasit

Hasitherm - EPS - Light

Kontaktný zatepľovací systém na báze EPS certifikovaný podľa európského predpisu ETAG 004.

 1. Izolant: penový polystyrén EPS.
 2. Lepiaca hmota: lepiaca a armovacia malta HASIT DIEPLAST 860 LIGHT.
 3. Mechanické upevnenie: kotvy s platným ETA.
 4. Výstužná vrstva: malta HASIT Unistar LIGHT Dieplast 860 Light + sklenená sieťovina pre ETICS: VERTEX R 117 A 101, VERTEX R 131 A 101, R 5x5/145, W-tex W-145A, 41-112, BGG12, 117 S, 122, SSA-1363-SM–150 g/m2, SSA-1363-SM–165 g/m2.
 5. Penetračná vrstva: penetračný náter Putzgrund/Putzgrund PREMIUM.
 6. Povrchová úprava: minerálne omietky: LITHIN Kratzputzstruktur 704 OPTI, LITHIN Kornstrukturputz 705, LITHIN Rillenputzstruktur 709 OPTI, LITHIN Rillenputz 710, LITHIN Scheibenputz 715, LITHIN Phantasieputz 730, silikátové omietky: SE 210 MINERAL Rillenstruktur, SE 210 MINERAL Kornstruktur, silikónové omietky: SE 410 PROTECT, Rillenstruktur, SE 410 PROTECT. Silikonsilikátové omietky: SE 510 SISI VITAL Rillenstruktur, SE 510 SISI VITAL Kornstruktur. Akrylátové omietky: HASIT MOSAIKPUTZ, Colorfeinputz Ochranný náter: PE 410 EGALISATION, PE 429 SILOSAN, PE 519 SISI SISI OUT DOOR, PE 519 SISI SISI IMPRESSIVE.

Hasitherm POL

 Zatepľovací systém na báze EPS.

 1. Izolant: EPS 70F fasádny, hr. 50 - 180 m, EPS 100F fasádny, hr. 50-180 mm
 2. Lepiaca hmota: HASIT 804 WDVS KLEBE a Armierungsmörtel, HASIT MAX 8 Haft a Armierungsmörtel, HASIT 605 Haft und Armierungsmörtel, HASIT 803 WDVS Klebemörtel, HASIT 803S WDVS Klebemörtel 
 3. Mechanické upevnenie: plastové zatĺkacie hmoždinky BRAVOLL PTH-KZ 60/8-La, PTH 60/8-La, PTH 60/10-La, PTH KZ 60/10-La, BRAVOLL PTH-X, PTH-EX, plastové skrutkovacie hmoždinky PTH-S 60/8-La, BRAVOLL PTH-SX, plastové zatĺkacie hmoždinky ejotherm NT U, NTK U, EJOT H 1 eco a EJOT H 4 eco, EJOT H 3, plastové skrutkovacie hmoždinky ejotherm STR U, STR U 2G, plastové zatĺkacie hmoždinky fischer termoz CN 8, fischer termoz PN 8, fischer Schlagdübel TERMOFIX CF8, fischer Schlagdübel Termoz 8 N, 8 NZ, fischer termoz LO 8, plastové skrutkovacie hmoždinky fischer Termoz 8 SV, fischer Termoz 8U, 8UZ, fischer termoz CS 8, plastové zatĺkacie hmoždinky Hilti WDVS-Schlagdübel SD-FV 8, Hilti WDVS-Schlagdübel SDK-FV 8, plastové skrutkovacie hmoždinky Hilti WDVS-Schraubdübel D 8-FV, Hilti WDVS- Schraubdübel D-FV,D-FVT, plastové zavrtávacie hmoždinky Hilti SX-FV, plastové nastreľovacie hmoždinky Hilti-Dämmstoff-Befestigungselement XI-FV, plastové zatĺkacie hmoždinky Truhlář - Tanierová hmoždinka TTH 10/60-La, plastové zatĺkacie hmoždinky WKRET-MET LFN 10, LFM 10, WKRET-MET LFN 8, LFM 8, WKRET-MET LTX 10, LMX 10, WKRET-MET LTX 8, LMX 8, WKTHERM ø8, FIXPLUG ø8, FIXPLUG ø10, plastové skrutkovacie hmoždinky Klimas Wkret-met Schraubdübel ecodrive, WKTHERM S, plastové zatĺkacie hmoždinky KEW TSD 8, plastové skrutkovacie hmoždinky KEW TSBD, TSBDL, plastové zatĺkacie hmoždinky KOELNER KI-10, KI-10PA,KI-10M, KOELNER KI-10N, KI-10NS, KOELNER TFIX-8M, KOELNER TFIX-8P, plastové skrutkovacie hmoždinky KOELNER TFIX-8S, KOELNER TFIX-8ST.
 4. Výstužná vrstva: HASIT 804 WDVS Klebe- a Armierungsmörte,  HASIT MAX 8Haft a Armierungsmörte + sklenená sieťovina VERTEX R 117 A 10, len pre použitie s WDWS Klebe - und Armierungsmörtel 80:  VERTEX R 131 A 101,  SK R 5x5/145,  W-tex W-145A,  Tolna 41-112, OMFA 117 S,  OMFA 122, SSA-1363-SM-150 g/m2, SSA-1363-SM-165 g/m2.
 5. Penetračná vrstva: penetračný náter Putzgrund UNI / Putzgrund PREMIUM.
 6. Povrchová úprava: minerálne omietky HASIT 705 LITHIN-Kornstrukturputz, HASIT 710 LITHIN-Rillenputz, minerálne omietky len pre použitie so stierkovou hmotou základnej vrstvy HASIT 804 WDWS Klebe - a Armierungsmörtel: HASIT 702 LITHIN-Münchner Reibeputz, HASIT 730 LITHIN-Phantasieputz, HASIT WDVS Filz-Haftfeinputz, silikonsilikátové omietky: HASIT SE 510 SISI VITAL-Rillenstruktur, HASIT SE 510 SISI VITAL-Kornstruktur, silikonové omietky HASIT SE 410 PROTECT-Rillenstruktur, HASIT SE 410 PROTECT-Kornstruktur, akrylátové omietky HASIT SE 310 ELAST-Rillenstruktur/ HASIT Kunstharzputz Basic-Rillenstruktur, HASIT SE 310 ELAST-Kornstruktur/ HASIT Kunstharzputz Basic-Kornstruktur, silikonpolyuretanové omietky MAX PROTECT 042 Korn, MAX PROTECT 042 Rillen, ochranné nátery: HASIT PE 228 SILIKATE SOL, HASIT PE 519 SISI OUTDOR, HASIT PE 429 SILOSAN, kompenzačný náter HASIT PE 410 EGALISATION.

Hasitherm - MIN - Light

 Zatepľovací systém na báze minerálnej vaty podľa ETAG 004.

 1. Izolant: Dosky z minerálnej vlny, MW , kolmé vlákno
 2. Lepiaca hmota: HASIT Unistar LIGHT - [Dieplast 860 Light]
 3. Mechanické upevnenie: Kotvy s platným ETA "Plastové kotvy pre upevnenie vonkajších tepelno izolačných kompozitných systémov s vrstvou omietky"
 4. Výstužná vrstva: HASIT Unistar LIGHT - [Dieplast 860 Light] + sklenená sieťovina pre ETICS: R 117 A10,  R 131 A101,  R 5x5/145,  W-tex W-145A, 41-112, BGG12, 117 S, 122, SSA-1363-SM – 150 g/m2, SSA-1363-SM – 165 g/m2.
 5. Penetračná vrstva: penetračný náter Putzgrund/Putzgrund PREMIUM.
 6. Povrchová úprava: minerálne omietky: LITHIN - Kratzputzstruktur 704 OPTI, LITHIN - Kornstrukturputz 705, LITHIN - Rillenputzstruktur 709 OPTI, LITHIN - Rillenputz 710, LITHIN - Scheibenputz 715, LITHIN - Phantasieputz 730, silikátové omietky  SE 210 MINERAL - Rillenstruktur, SE 210 MINERAL - Kornstruktur, silikónové omietky SE 410 PROTECT - Rillenstruktur, SE 410 PROTECT - Kornstruktur, silikonsilikátové omietky SE 510 SISI VITAL - Rillenstruktur,  SE 510 SISI VITAL - Kornstruktur, akrylátové omietky HASIT MOSAIKPUTZ, Colorfeinputz, ochranné nátery PE 410 EGALISATION, PE 429 SILOSAN, PE 228 SILICATE SOL, PE 516 SISI MICRO, PE 519 SISI SISI OUT DOOR, PE 519 SISI SISI IMPRESSIVE.

Hasitherm - MIN

Zatepľovací systém na báze minerálnej vaty.

 1. Izolant: fasádne dosky z minerálnej vlny.
 2. Lepiaca hmota: WDVS KLEBE a ARMIERUNGSMÖRTEL 804 Haft- a Armierungsmörtel MAX 8 WDVS Klebemörtel 803 WDVS Klebemörtel 803S Haft a Armierungsmörtel 605.
 3. Mechanické upevnenie: rozperné kotvy natĺkacie s oceľovým klincom ejotherm NT U, EJOT H1 eco, skrutkovacie s oceľovým klincom ejotherm STR U, STR U 2G, skrutkovacie s oceľovým klincom EJOT SDM-T plus,  skrutkovacie s oceľovým klincom KOELNER  TFIX-8S, TFIX-8ST, natĺkacie s oceľovým klincom KOELNER KI-10M, KI-10N, KI-10NS, KI-8M-D,  skrutkovacie s oceľovým klincom Fischer TERMOZ 8U, natĺkacie s oceľovým klincom Fischer TERMOFIX CF 8, TERMOZ 8N, TERMOZ 8 NZ,  izolačné skrutkovacie s oceľovým klincom Fischer TERMOZ 8 SV, skrutkovacie špirálové s kovovým klincom Hilti Helix D 8-FV,  nastreľovacie Hilti Dämmstoff-Befestigungselement XI-FV, jednokrokové skrutkovacie s kovovým klincom Hilti SX-FV, natĺkacie s oceľovým klincom WKRET–MET LMX 10, LMX 8, LFM 10, natĺkacie s oceľovým klincom KEW TSD 8, TSBD 8, TSD-V 8 WKTHERM Ø8, natĺkacie s oceľovým klincom BRAVOLL PTH-KZ 60/8-L, PTH-KZ 60/10-L, skrutkovacie s oceľovým klincom BRAVOLL PTH-S 60/8-L, PTH-SL 60/8-L.
 4. Výstužná vrstva: WDVS Klebe a Armierungsmörtel 804, Haft- a Armierungsmörtel MAX 8+ sklovláknitá mriežka Vertex R 117 a 101, Vertex R 131 a 101, W-tex-W-145, 41-112, 117 S a 122, SSA-1363-SM-150 g/m2, SSA-1363-SM-165 g/m2.
 5. Penetračná vrstva: Putzgrund (Putzgrund PREMIUM).
 6. Povrchová úprava: minerálne omietky LITHIN - Münchner Reibeputz 702, LITHIN - Kornstrukturputz 705, LITHIN - Rillenputz 710, LITHIN - Phantasienputz 730, HAFT und Filzfeinputz, silikósilikátové omietky SE 510 SISI VITAL Rillenstruktur, SE 510 SISI VITAL Kornstruktur, silikónové omietky SE 410 PROTECT Rillenstruktur, SE 410 PROTECT Kornstruktur, silikátové omietky SE 210 MINERAL Rillenstruktur, SE 210 MINERAL Kornstruktur, ochranný náter PE 410 EGALISATION, (len pre minerálne povrchové úpravy), PE 228 SILICATE SOL, PE 429 SILOSAN. 

WDVS Hasitherm MIN Dünnputzsystem

Zatepľovací systém na báze minerálnej vaty podľa ETAG 004.

 1. Izolant: dosky a lamely z minerálnej vlny MW podľa EN 13162
 2. Lepiaca hmota: WDVS Klebe a Armierungsmörtel 804, WDVS Klebemörtel 803 Haft a Armierungsmörtel 605.
 3. Mechanické upevnenie: rozperné kotvy BRAVOLL PTH-KZ 60/8-La, BRAVOLL PTH-KZL 60/8-La, ejotherm NT U, ejotherm ST U, ejotherm STR U, ejotherm SDM-T plus U, KOELNER KI 8M, Hilti D-FV-U10, Hilti XI-FV, Hilti SX-FV, Fisher TERMOZ 8N, Fischer TERMOZ 8U, RANIT NDTL8LZ.
 4. Výstužná vrstva: WDVS Klebe und Armierungsmörtel 804+sklovláknitá mriežka Vertex R 117 a 10, Vertex R 131 a 101, Sklotex R 5x5/145, WHD W-tex-W-145, Tolnatex 41-112,
 5. Penetračná vrstva: penetračný náter Putzgrund.
 6. Povrchová úprava: minerálne omietky LITHIN - Münchner Reibeputz 702 LITHIN - Kratzputzstruktur 704 opti LITHIN - Kornstrukturputz 705 LITHIN - Rillenstruktur 709 opti LITHIN - Rillenputz 710 LITHIN - Scheibenputz 715 LITHIN - Phantasienputz 730, RENOVIER-STRUKTURPUTZ 252, silikátové omietky Silikatputz Rillenstruktur Silikatputz Kornstruktur Silikatputz Rollen-/Spachtelstruktur Si-Si Putz Rillenstruktur Si-Si Putz Kornstruktur Si-Si Putz Rollen, silikónové omietky Silikonharzputz Rillenstruktur Silikonharzputz Kornstruktur Silikonharzputz Rollen-/Spachtelstruktur, akrylátové omietky Akrylputz/Kunstharzputz Rillenstruktur Akrylputz/Kunstharzputz Kornstruktur Akrylputz/Kunstharzputz Rollen Buntsteinputz Colorfeinputz, ochranný náter Egalisierungsfarbe 775 (len pre minerálne povrchové úpravy).

WDVS Hasitherm POL

Zatepľovací systém na báze EPS podľa ETAG 004.

 1. Izolant: dosky z penového polystyrénu EPS.
 2. Lepiaca hmota: WDVS Klebe und Armierungsmörtel 804 WDVS Klebemörtel 803 Haft und Armierungsmörtel 605.
 3. Mechanické upevnenie: rozperné kotvy BRAVOLL PTH-KZ 60/8-La BRAVOLL PTH-KZL 60/8-La BRAVOLL PTH 60/8-La BRAVOLL PTH-L 60/8-La, ejotherm NT U ejotherm ST U ejotherm STR U ejotherm SDM-T plus U, KOELNER KI8M KOELNER KI-10 KOELNER KI-10M KOELNER KI-10N KOELNER KI-10NS KOELNER T FIX-8M,
 4. Výstužná vrstva: WDVS Klebe und Armierungsmörtel 804 + sklovláknitá mriežka Vertex R 117 a 101 Vertex R 131 a 101, Sklotex R 3-5x5/145, WHD W-tex-W-145, Tolnatex 41-112.
 5. Penetračná vrstva: penetračný náter Putzgrund.
 6. Povrchová úprava: minerálne omietky LITHIN - Münchner Reibeputz 702 LITHIN - Kratzputzstruktur 704 opti LITHIN - Kornstrukturputz 705 LITHIN - Rillenstruktur 709 opti LITHIN - Rillenputz 710 LITHIN - Scheibenputz 715 LITHIN - Phantasienputz 730, silikátové omietky Silikatputz Rillenstruktur Silikatputz Kornstruktur Silikatputz Rollen- /Spachtelstruktur Si-Si Putz Rillenstruktur Si-Si Putz Kornstruktur Si-Si Putz Rollen, silikónové omietky Silikonharzputz Rillenstruktur Silikonharzputz Kornstruktur Silikonharzputz Rollen- /Spachtelstruktur, akrylátové omietky: Akrylputz/Kunstharzputz Rillenstruktur Akrylputz/Kunstharzputz Kornstruktur Akrylputz/Kunstharzputz Rollen Buntsteinputz Colorfeinputz, ochranný náter Egalisierungsfarbe 775 (len pre minerálne povrchové úpravy).

Zdroj: www.hasit.cz


KEMATERM SYSTÉM EPS

Certifikovaný vonkajší kontaktný zatepľovací systém, zložený z polystyrénových tepelno - izolačných fasádnych dosiek rôznych hrúbok s tepelnou vodivosťou 0,039 W/mK, alebo vyššou. Kematerm Systém EPS sa výborne hodí pre novo postavené aj existujúce budovy, drevostavby, bytové domy a priemyselné stavby.

 1. Izolant: tepelno izolačná doska EPS/EPS-P.
 2. Lepiaca hmota: lepidlo a stierkovacia hmota na tepelno izolačné dosky KEMATERM 225/231 RAPID/235
 3. Výstužná vrstva: lepidlo a stierkovacia hmota na tepelno izolačné dosky KEMATERM 225/230/231 RAPID/235 + sklotextilná výstužná mriežka KEMATERM MTX 240.
 4. Penetračná vrstva: univerzálny penetračný náter pod omietky KEMATERM GRUND 210.
 5. Povrchová úprava: Akrylátová pastovitá omietka KEMATERM PL-G, Silikátová pastovitá omietka PL-S, Silikónová pastovitá omietka PL-X.

KEMATERM SYSTÉM MINERAL

Certifikovaný  vonkajší  kontaktný  zatepľovací  systém s  izolantom  z  minerálnych  vlákien.  Je nehorľavý  a  preto  je vhodný pre zateplenie budov vystavených zvýšenému  riziku  požiaru a stavieb, ktoré musia byť vybavené protipožiarnou izoláciou. Kematerm systém MINERAL sa výborne hodí pre novo postavené aj existujúce budovy, drevostavby, bytové domy a priemyselné stavby.

 1. Izolant: fasádne izolačné platne KEMATERM MW.
 2. Lepiaca hmota: lepidlo a stierkovacia hmota na tepelno izolačné dosky KEMATERM 228/225/ 231 RAPID.
 3. Výstužná vrstva: lepidlo a stierkovacia hmota KEMATERM 228/225/ 231 RAPID + sklotextilná výstužná mriežka KEMATERM MTX 240.
 4. Penetračná vrstva: univerzálny penetračný náter pod omietky KEMATERM GRUND 210.
 5. Povrchová úprava: silikátová pastovitá omietka PL-S, silikónová pastovitá omietka PL-X.

Zateplenie 9

Foto: Kema

www.kema-on.net/sk/


mapei logo

Kontaktný zatepľovací systém EPS

Certifikovaný zatepľovací systém. Vhodný pre realizáciu vonkajšieho zateplenia obvodového plášťa budov.

 1. Izolant: polystyrén EPS 100F.
 2. Lepiaca hmota: lepiaca malta MAPETHERM AR2, alt. Adesilex FIS 13.
 3. Mechanické upevnenie: Ejotherm NT U, NTK U (plastové zatĺkacie), alt. zatĺkacie a skrutkovacie hmoždinky podľa projektovej dokumentácie.
 4. Výstužná vrstva: stierková hmota MAPETHERM AR2, alt. Adesilex FIS 13 + VERTEX R 131 A101 (rozmery mriežky 3,5 × 3,8 mm)
 5. Penetračná vrstva: penetrácia: SILEXCOLOR PRIMER
 6. Povrchová úprava: omietka Silexcolor Graffiato, alt. SILANCOLOR TONACHINO PLUS.

Kontaktný zatepľovací systém XPS

Certifikovaný zatepľovací systém. Vhodný pre vyhotovenie vonkajšieho zateplenia obvodového plášťa budov. Používa sa na zateplenie spodných častí budov.

 1. Izolant: Isover STYRODUR 2800 C, alt. polystyrénové dosky XPS iných výrobcov.
 2. Lepiaca hmota: lepiaca malta MAPETHERM AR2, alt. Adesilex FIS 13.
 3. Mechanické upevnenie: Ejotherm NT U, NTK U (plastové zatĺkacie)
 4. Výstužná vrstva: stierková hmota MAPETHERM AR2, alt. Adesilex FIS 13 + VERTEX R 131 A101 (rozmery mriežky 3,5 × 3,8 mm)
 5. Penetračná vrstva: SILANCOLOR PRIMER.
 6. Povrchová úprava: omietka Silexcolor Graffiato

Kontaktný zatepľovací systém MV

Certifikovaný zatepľovací systém. Vhodný pre vyhotovenie vonkajšieho zateplenia obvodového plášťa budov.

 1. Izolant: polysdosky z EPS - BAUMIT OPEN.
 2. Lepiaca hmota: lepiaca malta MAPETHERM AR2, alt. Adesilex FIS 13.
 3. Mechanické upevnenie: Ejotherm NT U, NTK U (plastové zatĺkacie), alt. zatĺkacie a skrutkovacie hmoždinky podľa projektovej dokumentácie.
 4. Výstužná vrstva: stierková hmota MAPETHERM AR2, alt. Adesilex FIS 13 + VERTEX R 131 A101 (rozmery mriežky 3,5 × 3,8 mm)
 5. Penetračná vrstva: penetrácia: SILEXCOLOR PRIMER.
 6. Povrchová úprava: omietka Silexcolor Graffiato.

www.izolace-info.cz


murexin

Murexin ESS - ACTIVE LIVING

Kontaktný zatepľovací systém Murexin Energy Saving System - ACTIVE LIVING: jednodúché spracovanie, výhodná cena, všestrannosť použitia. Certifikovaný podľa európskeho technického osvedčenia ETA 09/0103.

 1. Izolant: izolačné platne EPS-F.
 2. Lepiaca hmota: lepiaca malta Murexin Energy Top.
 3. Výstužná vrstva: stierkovacia malta Murexin Energy Top + sklotextilná sieťka Murexin Energy Textile.
 4. Penetračná vrstva: penetračný náter Murexin Energy Primer.
 5. Povrchová úprava: tenkovrstvá omietka Murexin Energy Brilliant, Crystal, Furioso.

Murexin ESS - ACTIVE PLUS

Kontaktný zatepľovací systém Murexin Energy Saving System - ACTIVE PLUS: dobré izolačné vlastnosti, kvalitný zatepľovací systém, jednodúché spracovanie. Certifikovaný podľa európskeho technického osvedčenia ETA 09/0103.

 1. Izolant: izolačné platne EPS-F Plus Grafit.
 2. Lepiaca hmota: lepiaca malta Murexin Energy Star.
 3. Výstužná vrstva: stierkovacia malta Murexin Energy Star + sklotextilná sieťka Murexin Energy Textile.
 4. Penetračná vrstva: penetračný náter Murexin Energy Primer.
 5. Povrchová úprava: tenkovrstvá omietka Murexin Energy Crystal, Furioso.

Murexin ESS - ACTIVE CLEAN

Kontaktný zatepľovací systém Murexin Energy Saving System - ACTIVE CLEAN: najlepšie izolačné vlastnosti, odolný voči zašpineniu, dlhšia životnosť. Certifikovaný podľa európskeho technického osvedčenia ETA 09/0103.

 1. Izolant: izolačné platne EPS-F Plus Grafit.
 2. Lepiaca hmota: lelepiaca malta Murexin Diamond Maximo M 70.
 3. Výstužná vrstva: stierkovacia malta Murexin Diamond Maximo M 70 + sklotextilná sieťka Murexin Energy Textile.
 4. Penetračná vrstva: penetračný náter Murexin Energy Primer.
 5. Povrchová úprava: tenkovrstvá omietka Murexin Energy Clean.

Murexin ESS - MINERAL

Kontaktný zatepľovací systém Murexin Energy Saving System - MINERAL: najlepšia paropriepustnoť, dobré izolačné vlastnosti. Certifikovaný podľa európskeho technického osvedčenia ETA 11/0194.

 1. Izolant: minerálne izolačné platne s pozdĺžnou orientáciou vlákien.
 2. Lepiaca hmota: lepiaca malta Murexin Energy Top.
 3. Výstužná vrstva: stierkovacia malta Murexin Energy Top + sklotextilná sieťka Murexin Energy Textile.
 4. Penetračná vrstva: penetračný náter Murexin Energy Primer.
 5. Povrchová úprava: tenkovrstvá omietka Murexin Energy Crystal, Clean, (Furioso).

www.murexin.sk

Zatep1

Foto: www.artplast.sk


new therm logo

Systém NEW-THERM v sebe spája nadštandartné tepelno izolačné vlastnosti patentovaného polyuretánového izolantu (užitkový vzor číslo 6910 patent PV 2013-423) a švajčiarskej kvality stavebných farieb a omietok KABE Farben.

 1. Izolant: tvrdé polyuretanové stavebné dosky TPD-PUR 30/40 (0,6 x 1,0 m).
 2. Lepiaca hmota: lepiaci tmel NEW-THERM ST04.
 3. Mechanické upevnenie: kotviace hmoždinky EJOT a BRAVOLL vč. PUR zátok 70 mm.
 4. Výstužná vrstva: stierkový tmel NEW-THERM ST04 + armovacia tkanina VERTEX.
 5. Penetračná vrstva: penetračný náter Novalith Putzgrund, Armasil Putzgrund.
 6. Povrchová úprava: silikátová (Novalith), silikonová (Armasil) finálna prefarbená omietka.

Zdroj: www.new-therm-system.sk


pci logo

PCI MultiTherm® M

Vonkajší tepelnoizolačný kompozitný systém, kde izolantom sú dosky a lamely z minerálnej fasádnej vlny.

 1. Izolant: dosky a lamely z minerálnej vlny vyrábané podľa EN 13162 vyhovujúce Kontrolnému a skúšobnému plánu spoločnosti BASF. Aktuálni dodávatelia tepelných izolantov sú uvedení v technickom liste systému.
 2. Lepiaca hmota: PCI Multicret® Super, PCI Multicret® PS
 3. Výstužná vrstva: PCI Multicret® Super s vloženou armovacou tkaninou. Armovacie tkaniny podľa výpisu ETA (Saint-Gobain VERTEX, Technical Textiles (OMFA), JSC Valmieras)
 4. Penetračná vrstva: PCI Multigrund® PGU – univerzálna penetrácia s granulátom na zlepšenie adhézie. Používa sa pod všetky tenkovrstvové omietky.
 5. Mechanické upevnenie: kotvy podľa ETAG 014 od výrobcov BRAVOLL, EJOT, KOELNER, HILTI, FISCHER,  KEW, Wkret-met. Jednotlivé typy podľa výpisu k ETA.
 6. Povrchová úprava: omietky minerálne, silikónové, silikátové, akrylátové, nátery.

PCI MultiTherm® MM

Vonkajší tepelnoizolačný kompozitný systém, kde izolantom sú dosky a lamely z minerálnej fasádnej vlny. Systém s fasádnymi doskami z minerálnej vlny je vždy kotvený s doplnkovým lepením. Systém s fasádnymi lamelami z minerálnej vlny je lepený  s doplnkovým kotvením tzn. kotvenie je bezpodmienečne nutné až od 8 m výšky budovy. Systém je ekonomickým variantom.

 1. Izolant: Dosky a lamely z minerálnej vlny vyrábané podľa EN 13162 vyhovujúce Kontrolnému a skúšobnému plánu spoločnosti BASF. Aktuálni dodávatelia tepelných izolantov sú uvedení v technickom liste systému.
 2. Lepiaca hmota: PCI Multicret® Multi, PCI Multicret® PS
 3. Výstužná vrstva: PCI Multicret® Multi s vloženou armovacou tkaninou Armovacie tkaniny podľa výpisu ETA (Saint-Gobain VERTEX, Technical Textiles (OMFA), JSC Valmieras)
 4. Penetračná vrstva: PCI Multigrund® PGU – univerzálna penetrácia s granulátom na zlepšenie adhézie. Používa sa pod všetky tenkovrstvové omietky. 
 5. Mechanické upevnenie: kotvy podľa ETAG 014 od výrobcov BRAVOLL, EJOT, KOELNER, HILTI, FISCHER, KEW, Wkret-met. Jednotlivé typy podľa výpisu k ETA.
 6. Povrchová úprava: omietky silikónové, akrylátové, nátery.

PCI MultiTherm® MP

Vonkajší tepelnoizolačný kompozitný systém, kde izolantom sú dosky z fasádneho expandovaného polystyrénu z bežnej bielej suroviny a z grafitovej suroviny Neopor. Použitie systému je z požiarnych dôvodov obmedzené požiarnou výškou a ďalšími aspektami. Ide o systém kotvený s doplnkovým lepením – nesúdržne podklady. Ide o systém lepený s doplnkovým kotvením – súdržne podklady. Systém je ekonomickým variantom.

 1. Izolant: dosky na báze expandovaného polystyrénu bielej a sivej farby vyrábané podľa EN 13163 vyhovujúce Kontrolnému a skúšobnému plánu spoločnosti BASF. Sivý expandovaný polystyrén musí byť vyrobený z Neoporu. Aktuálni dodávatelia tepelných izolantov sú uvedení v technickom liste systému.
 2. Lepiaca hmota: PCI Multicret® Multi, PCI Multicret® PS.
 3. Výstužná vrstva: PCI Multicret® Multi s vloženou armovacou tkaninou Armovacie tkaniny podľa vypisu ETA (Saint-GobainVERTEX, Technical Textiles (OMFA), JSC Valmieras)
 4. Podkladový náter: PCI Multigrund® PGU – univerzálna penetrácia s granulátom na zlepšenie adhézie. Používa sa pod všetky tenkovrstvové omietky.
 5. Mechanické upevnenie: kotvy podľa ETAG 014 od výrobcov BRAVOLL, EJOT, KOELNER, HILTI, FISCHER,  KEW, Wkret-met. Jednotlivé typy podľa výpisu k ETA.
 6. Povrchová úprava: omietky silikónové, akrylátové, nátery.

PCI MultiTherm® NEO

Vonkajší tepelnoizolačný kompozitný systém, kde izolantom sú dosky  z fasádneho expandovaného polystyrénu z bežnej bielej suroviny  a z grafitovej suroviny Neopor. Použitie systému je z požiarnych dôvodov obmedzené požiarnou výškou a ďalšími aspektami. Ide o systém kotvený  s doplnkovým lepením – nesúdržne podklady. Ide o systém lepené s doplnkovým kotvením – súdržne podklady.

 1. Izolant: Dosky na báze expandovaného polystyrénu bielej a sivej farby vyrábané podľa EN 13163 vyhovujúce Kontrolnému a skúšobnému plánu spoločnosti BASF. Sivý expandovaný polystyrén musí byť vyrobený z Neopor-u. Aktuálni dodávatelia tepelných izolantov sú uvedení v technickom liste systému.
 2. Lepiaca hmota: PCI Multicret® Super, PCI Multicret® PS.
 3. Výstužná vrstva: PCI Multicret® Super s vloženou armovacou tkaninou. Armovacie tkaniny podľa výpisu ETA (Saint-GobainVERTEX, Technical Textiles (OMFA), JSC Valmieras).
 4. Penetračná vrstva: PCI Multigrund® PGU – univerzálna penetrácia s granulátom na zlepšenie adhézie. Používa sa pod všetky tenkovrstvové omietky.
 5. Mechanické upevnenie: kotvy podľa ETAG 014 od výrobcov BRAVOLL, EJOT, KOELNER, HILTI, FISCHER,  KEW, Wkret-met. Jednotlivé typy podľa výpisu k ETA.
 6. Povrchová úprava: omietky minerálne, silikónové, silikátové, akrylátové, nátery.

Zdroj: www.pci-slovensko.sk


STO

StoTherm Classic

Prvý zatepľovací systém firmy Sto vôbec. Bol uvedený na trh pred viac než 45-timi rokmi. Medzitým sa osvedčil na fasádách o ploche viac než 120 mil. metrov štvorcových po celomm svete.

 1. Izolant: EPS alebo MW + kotvenie.
 2. Lepiaca hmota: Sto-Baukleber.
 3. Výstužná vrstva: armovacia stierka StoArmat Classic + armovacia sieťovina Sto-Glasfasergewebe F.
 4. Povrchová úprava: Stolit.

StoTherm Vario

Najpredávanejší kontaktný zatepľovací systém firmy Sto.

 1. Izolant: EPS + kotvenie.
 2. Lepiaca hmota: StoLevell Uni.
 3. Výstužná vrstva: armovacia stierka StoLevell Uni + armovacia sieťovina Sto-Glasfasergewebe F.
 4. Penetráčná vrstva: medzináter: Sto-Putzgrund.
 5. Povrchová úprava: Stolit.

StoTherm Mineral

Nehorľavý kontaktný zatepľovací systém určený predevšetkým pre budovy, kde sú zvýšené požiadavky na požiarnu ochranu (napr. nemocnice, školy, hotely, vyššie bytové domy apod.).

 1. Izolant: Minerálna vlna.
 2. Lepiaca hmota: StoLevell Uni.
 3. Výstužná vrstva: StoLevell Uni a Sto-Glasfasergewebe F.
 4. Penetráčná vrstva: medzináter StoPrep Miral.
 5. Mechanické upevnenie: kotviaci systém.
 6. Povrchová úprava: StoSilco.

StoTherm Wood

Kontaktný zatepľovací systém firmy Sto určený predovšetkým pre drevostavby.

 1. Izolant: Sto-Weichfaserplatte M.
 2. Výstužná vrstva: StoLevell Uni a Sto-Glasfasergewebe F.
 3. Penetráčná vrstva: medzináter StoPrep Miral.
 4. Mechanické upevnenie: kotviaci systém.
 5. Povrchová úprava: StoSilco.

Zdroj: www.sto.cz

Zateplenie2

Foto: www.artplast.sk


stomix

STX.THERM®ALFA

Zatepľovací systém na báze polystyrénových izolačných dosiek predstavuje najrozšírenejšie riešenie. Systém je vhodný pre všetkých, ktorý hľadajú kvalitné zateplenie za prijateľnú cenu.

 1. Izolant: polystyrén EPS F alebo sivý polystyrén EPS F.
 2. Lepiaca hmota: ALFAFIX S1, ALFAFIX S101, ALFAFIX S2 alebo ALFAFIX S11 podľa podkladu a podmienok.
 3. Výstužná vrstva: stierková hmota ALFAFIX S1, ALFAFIX S101 a sklenená sieťovina VT1.
 4. Penetračná vrstva: medzináter HC-4, medzináter HC-5 alebo podnáter EH.
 5. Mechanické upevnenie: tanierové príchytky PTH-X, PTH-S, PTH-SX, PTH-KZ, Ejotherm STR U 2G, TFIX 8M, Termoz SV II Ecotwist, Termoz CS 8, ...
 6. Povrchová úprava: BETADEKOR AF / AD,  SAF / SAD, SIF / SID, VF / VD, lokálne mozaikové omietky ALFADEKOR či BRICK FLEXY, ALFAFIX BS.

STX.THERM®BETA

Zatepľovací systém s tepelnou izoláciou z minerálnej vlny disponuje lepšími difúznymi vlastnosťami a vysokým tepelným odporom, vďaka čomu v zateplenom dome výrazne a okamžite klesnú výdavky za energie. Je možné ju použiť bez akýchkoľvek požiarno technických obmedzení, a to aj vo výškach nad 22,5 m.

 1. Izolant: dosky TR10 alebo lamely TR80 z minerálnej vlny, Frontrock MAX E.
 2. Lepiaca hmota: ALFAFIX®S1, ALFAFIX®S101, ALFAFIX®S2 alebo ALFAFIX®S11 podľa podkladu a podmienok.
 3. Výstužná vrstva: stierková hmota ALFAFIX®S1, ALFAFIX®S101 a sklenená sieťovina VT1.
 4. Penetračná vrstva: medzináter HC-4, medzináter HC-5 alebo podnáter EH.
 5. Mechanické upevnenie: tanierové príchytky PTH-KZ, PTH-KZL, ST U, na lamely s prídavným tanierikom IT PTH 140 či SBL 140 plus.
 6. Povrchová úprava: BETADEKOR® AF / AD,  SAF / SAD, SIF / SID,  VF / VD.

STX.THERM®GAMA

Vonkajší tepelnoizolačný kontaktný systém s izolačnými doskami z pevného polystyrénu určený na zateplenie drevostavieb a montovaných domov. Okrem zvýšenia tepelného odporu umožňuje na uvedených stavbách vytvoriť bezškárovú povrchovú úpravu fasády.

 1. Izolant: polystyrén EPS F alebo sivý polystyrén EPS F.
 2. Lepiaca hmota: ALFAFIX®S11 alebo ALFAFIX®TIS podľa podkladu a odmienok.
 3. Výstužná vrstva: stierková hmota ALFAFIX®S1,  ALFAFIX®TIS a sklenená sieťovina VT1.
 4. Penetračná vrstva: medzináter HC-4, medzináter HC-5 alebo podnáter EH.
 5. Mechanické upevnenie: tanierik príchytkový TIT s vhodnou skrutkou, Ejotherm STR H, Termofix 6H.
 6. Povrchová úprava: BETADEKOR® AF / AD, SAF / SAD,  SIF / SID, lokálne mozaikové omietky ALFADEKOR alebo BRICK FLEXY, ALFAFIX BS.


(STX.THERM®GAMA MW – variant s minerálnou vlnou)


STX.THERM®SANA

Vonkajší tepelnoizolačný kontaktný systém s použitím izolačných dosiek z bieleho alebo sivého polystyrénu. Certifikovaný systém pre zdvojovanie a sanáciu uvoľnených a nestabilných ETICS bez potreby ich nákladnej demontáže.

 1. Izolant: polystyrén EPS F alebo sivý polystyrén EPS F.
 2. Lepiaca hmota: ALFAFIX® S1, ALFAFIX® S101, ALFAFIX® S2 či ALFAFIX® S11  podľa podkladu a podmienok.
 3. Výstužná vrstva: stierková hmota ALFAFIX® S1, ALFAFIX® S101 a výstužná sieťovina VT1.
 4. Penetračná vrstva: medzináter HC-4, medzináter HC-5 alebo podnáter EH.
 5. Mechanické upevnenie: injektované kotvy Spiral Anksys® SA 15+.
 6. Povrchová úprava: BETADEKOR® AF/AD, SAF/SAD, SIF/SID, lokálne mozaikové omietky ALFADEKOR či BRICK FLEXY, ALFAFIX®BS.

STX.THERM®RD

Vonkajší kontaktný tepelnoizolačný systém s použitím izolačných dosiek z bieleho alebo sivého polystyrénu určený pre rodinné domy.

 1. Izolant: polystyrén EPS F alebo sivý polystyrén EPS F.
 2. Lepiaca hmota: ALFAFIX® RD podľa podkladu a podmienok.
 3. Výstužná vrstva: stierková hmota ALFAFIX® RD a sklenená sieťovina VT1, VT1/1.
 4. Penetračná vrstva: medzináter HC-4.
 5. Mechanické upevnenie: tanierové príchytky PTH-X, PTH-S, PTH-SX, PTH-KZ, Ejotherm STR U 2G, TFIX 8M, Termoz SV II Ecotwist, Termoz CS 8, ...
 6. Povrchová úprava: BETADEKOR® AF/AD,  SAF / SAD, lokálne mozaikové omietky ALFADEKOR G či BRICK FLEXY, ALFAFIX® B.

Zdroj: www.stomix.sk

Zateplenie 7

Foto: Stomixweber.therm terranova

Najpoužívanejší kontaktný zatepľovací systém obvodového muriva fasádnych plášťov s použitím polystyrénových platní (EPS) pripevňovaných na fasádu lepením a rozpernými kotvami, s výstužnou vrstvou a povrchovou úpravou z tenkovrstvej omietky.

 1. Izolant: tepelnoizolačná doska z expandovaného polystyrénu (EPS biely/šedý).
 2. Lepiaca a výstužná hmota: weber.therm KPS.
 3. Výstužná vrstva: sklotextilná mriežka.
 4. Penetračná vrstva: podkladový náter weber 700.
 5. Povrchová úprava: tenkovrstvá omietka weber.pas

weber.therm exclusive

Kontaktný zatepľovací systém obvodového muriva fasádnych plášťov s použitím platní z minerálnej vlny (MW) pripevňovaných na fasádu lepením a rozpernými kotvami, s  výstužnou vrstvou a povrchovou úpravou z tenkovrstvej omietky.

 1. Izolant: tepelnoizolačná doska z minerálnej vlny.
 2. Lepiaca a výstužná hmota: weber.therm exclusive.
 3. Výstužná vrstva: sklotextilná mriežka.
 4. Penetračná vrstva: podkladný náter weber 700.
 5. Povrchová úprava: tenkovrstvá omietka weber.pas.

weber.therm terrady

Kontaktný zatepľovací systém obvodového muriva fasádnych plášťov s použitím polystyrénových platní (EPS) pripevňovaných na fasádu lepením a rozpernými kotvami, s výstužnou vrstvou a povrchovou úpravou z tenkovrstvej omietky.

 1. Izolant: tepelnoizolačná doska z expandovaného polystyrénu (EPS).
 2. Lepiaca a výstužná hmota: weber.therm terradry.
 3. Výstužná vrstva: sklotextilná mriežka.
 4. Penetračná vrstva: podkladný náter weber 700.
 5. Povrchová úprava: tenkovrstvá omietka weber.pas topdry.

weber.therm clima

Kontaktný zatepľovací systém obvodového muriva fasádnych plášťov s použitím platní z perforovaného polystyrénu pripevňovaných na fasádu lepením a rozpernými kotvami, s výstužnou vrstvou a povrchovou úpravou z tenkovrstvej omietky.

 1. Izolant: tepelnoizolačná doska z perforovaného polystyrénu.
 2. Lepiaca a výstužná hmota: weber.therm clima.
 3. Výstužná vrstva: sklotextilná mriežka
 4. Penetračná vrstva: podkladný náter weber 700.
 5. Povrchová úprava: tenkovrstvá omietka weber.pas

weber.therm flex

Kontaktný zatepľovací systém obvodového muriva fasádnych plášťov s použitím polystyrénových platní (EPS) pripevňovaných na fasádu lepením a rozpernými kotvami, s výstužnou vrstvou a povrchovou úpravou z tenkovrstvej omietky.

 1. Izolant: tepelnoizolačná doska z expandovaného polystyrénu (EPS).
 2. Lepiaca a výstužná hmota: silikónová lepiaca a výstužná hmota weber.therm flex 707.
 3. Výstužná vrstva: sklotextilná mriežka.
 4. Penetračná vrstva: podkladný náter weber 70.
 5. Povrchová úprava: tenkovrstvá omietka weber.pas.

weber.therm minus 7

Kontaktný zatepľovací systém obvodového muriva fasádnych plášťov s použitím polystyrénových platní (EPS) pripevňovaných na fasádu lepením a rozpernými kotvami, s výstužnou vrstvou a povrchovou úpravou z tenkovrstvej omietky.

 1. Izolant: tepelnoizolačná doska z expandovaného polystyrénu (EPS)
 2. Lepiaca a výstužná hmota: weber.therm mínus 7.
 3. Výstužná vrstva: sklotextilná mriežka.
 4. Penetračná vrstva: podkladný náter weber 700.
 5. Povrchová úprava: tenkovrstvá omietka weber.pas winter.

weber.therm plus ultra

Kontaktný zatepľovací systém obvodového muriva s použitím platní na báze fenolovej peny pripevňovaných na fasádu lepením a rozpernými kotvami s výstužnou vrstvou a povrchovou úpravou z tenkovrstvej omietky.

 1. Izolant: tepelnoizolačná doska weber.therm 022 plus ultra.
 2. Lepiaca a výstužná hmota: weber.therm plus ultra.
 3. Výstužná vrstva: sklotextilná mriežka weber.therm 310.
 4. Penetračná vrstva: podkladný náter weber 700.
 5. Povrchová úprava: tenkovrstvá omietka weber.pas

Zdroj: www.weber-terranova.sk


Použité internetové linky:

[1] www.stomix.sk/ktore-zateplenie-je-pre-vas-najvhodnejsie--t_10.html

[2] mojdom.zoznam.sk/cl/10132/123333/Ako-na---Kontaktne-zateplovacie-systemy

[3] www.eko-mont.sk/kontaktne-zateplovacie-systemy/

[4] www.stavebnevyrobky.sk

Názvy produktov a firiem môžu byť registrovanými ochrannými značkami svojich vlastníkov.

Aktualizované 12.12.2016

 

Komentáre môžu pridávať iba prihlásení užívatelia.