Baureport ~ rozpočtový stavebný denník PDF Vytlačiť E-mail

Untitled Document


pnk Baureport je program, pomocou ktorého je možné vytvárať stavebný denník v digitálnej forme. Jeho výsledkom sú denné záznamy udalostí, ktoré sa odohrali na vašich stavbách ako aj  prehľadný, úhľadný a hodnoverný stavebný denník v tlačovej forme.

pnk Baureport je Windows aplikáciou. Po zakúpení licencie neplatíte už žiadne poplatky. Počet evidovaných stavieb je neobmedzený.

pnk Baureport je jedinečné, cenovo výhodné riešenie vedenia stavebného denníka v elektronickej forme.

pnk Baureport je historikom vašich stavieb, integrátor vašich dokumentov, manažérsky nástroj riadenia stavby.

pnk Baureport slúži tiež ako malý rozpočtový program, v ktorom sa rozpočty dajú vytvárať pomocou vlastných cenníkových položiek.

pnk Baureport rešpektuje Stavebný zákon.

pnk Baureport je možné prevádzkovať:

  • v mini netbooku na stavbe, kde majú k nemu fyzický prístup všetky oprávnené osoby. K netbooku si pripojte bezdrôtovú prenosnú tlačiareň s dobíjateľnou batériou pre použitie v miestach, kde nie je k dispozícii žiadne napájanie.

Stavebný denník v netbooku na stavbe

  • na ľubovoľnom Windows zariadení pripojenom cez internet prostredníctvom pevnej IP adresy na váš server vo firme alebo v cloude. Pri vybudovaní serverovskej infraštruktúry vám vieme pomôcť konzultačne alebo aj dodávateľsky.

Stavebný denník v serverovsky riadenej firme


Už nepíšte stavebné denníky rukou do ŠEFT zošita.

Rukou písaný stavebný denník
Baureport vám ušetrí čas a problémy s úradmi.


Baureport - Rozpočtový stavebný denník

Na obrazovke sa prehľadne zobrazuje hárok denných záznamov pre každú evidovanú stavbu a pre každý kalendárny deň. Do zoznamu denných záznamov môžete pridávať nasledovné záznamy:

  • bežný denný záznam ako ľubovoľný text,
  • činnosť alebo konštrukciu odpovedajúcu cenníkovej položke rozpočtu,
  • informáciu o konkrétnom pracovníkovi na stavbe,
  • informáciu o subdodávateľovi,
  • informáciu o stavebnom stroji použitom na stavbe,
  • informáciu o materiáli alebo výrobku,
  • fotografie a dokumenty ako prílohy.

V databázovom stavebnom denníku nie je nutné všetky údaje pracne vypisovať, ale iba pohodlne a bleskurýchle čerpať z existujúcich databáz: cenníkových položiek, pracovníkov, strojov, subdodávateľov a materiálov. Tým sa ušetrí množstvo drahocenného času. Program automaticky generuje pre každý záznam údaj o čase vzniku záznamu (hodina, minúta) a o osobe, ktorá záznam vytvorila. Pre každý záznam je možné doplniť údaje o počasí. Pre každú stavbu si viete vytvoriť hlavičku s názvom stavby a s údajmi o účastníkoch stavby (investor, dodávateľ, stavbyvedúci, stavebný dozor, prípadne zástupca štátneho stavebného dohľadu). Program je možné používať samostatne alebo ako súčasť programu Kalkulus.

Stavebný denník je právny dokument. Baureport túto skutočnosť zohľadňuje pri jeho tvorbe ako aj vo výstupnej tlačovej zostave:

Stavebný denník pre stavbu Nadstavba materskej škôlky v Peknej dedine

Moduly programu Baureport

Program Baureport spĺňa podmienky Stavebného zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov. Každý denný záznam je bezpečne uložený v  databáze na vašom notebooku, serveri alebo vo verejnom cloude. Počet spracovávaných stavieb je nekonečný. Program generuje stavebný denník v tlačenej forme ako právny dokument. Baureport umožňuje správcovi denníka pridávať do databázy používateľov všetkých účastníkov stavby vrátane osôb oprávnených na výkon štátneho stavebného dohľadu a osôb vykonávajúcich štátny dozor nad verejnými prácami. Jednotlivé dni stavebného denníka sa blokujú pre spätný zápis automaticky v zmysle zákona.

Baureport je historikom vašich stavieb. Z jeho obsahu sa dajú veľmi rýchlo vyčítať informácie, ktoré aj po čase môžu mať pre účastníkov stavby veľkú hodnotu. Dáta uchovávané v databáze sa dajú využiť na rýchle spätné vyhľadanie konkrétnej udalosti alebo konkrétneho dokumentu. Uchovávané údaje sa dajú taktiež využiť pre rôzne štatistiky, dátové analýzy a vyhodnotenie využívania pracovného času pracovníkov a stojov na stavbe.
Program Baureport zjednodušuje a zefektívňuje dokumentáciu staveniska. Dokáže ku každému stavebnému denníku priložiť ľubovoľný elektronický oficiálny alebo pomocný dokument v akomkoľvek formáte (.XLS, .PDF, .DWG, .XML, .JPG, .BMP, atď.). Napríklad záznam o prevzatí staveniska, záznamy o vykonaných skúškach, návody na inštaláciu a obsluhu zariadení, fotografie, náčrty a iné. Celá dokumentácia staveniska je tak integrovaná do jedného celku.

Program Baureport je zároveň malým rozpočtovým programom. Obsahuje modul pre jednoduché vytvorenie a vytlačenie rozpočtu, či cenovej ponuky z vlastných cenníkových položiek (montážnych a materiálových). Vaše vlastné cenníkové položky môžete z databázy vyberať do rozpočtu, ale aj do denných záznamov stavebného denníka. Kedykoľvek si môžete dokúpiť databázu unifikovaných cenníkových položiek programu Kalkulus spolu s funkcionalitou veľkého rozpočtového programu formou upgrade-u. Baureport sa stane súčasťou programu Kalkulus.

Ak údaje  zaznamenané  v stavebnom  denníku  sú preberané z  rozpočtu, z naplánovaných zdrojov, zo zoznamu zazmluvnených subdodávateľov, stáva sa tento elektronický dokument manažérskym nástrojom riadenia stavby.
Cena programu Baureport je 180 € +DPH


Ak máte otázky k programu Baureport, napíšte nám alebo nám zatelefonujte na 0949 746 385

Stavebný denník