Ing. Peter Sütö, projektant PDF Vytlačiť E-mail

Mnohí projektanti si tvorbu rozpočtov objednávajú pre svoje projekty u externých cenárov. Domnievam sa ale, že najlepšie môže vymerať a oceniť budúce stavebné dielo samotný autor. Svojim klientom dodávam kompletný výkaz výmer a položkový rozpočet ako súčasť projektovej dokumentácie. Vytváram ho v programe Kalkulus.