Aktuality a oznamy PDF Vytlačiť E-mail

Untitled Document

STAVBY - CENY - ROZPOČTY

Programový systém Kalkulus je živý projekt. K jeho úspechu prispieva fakt, že ho neustále rozširujeme a inovujeme. Kto dnes pozorne sleduje nároky, ktoré kladie stavebný trh na tvorbu cenových ponúk na tvorbu rozpočtov vôbec, musí vidieť aká je to nesmierne náročná a dynamická činnosť. My vám v tejto činnosti pomáhame. Vyvíjame pre vás softvérové nástroje a databázy, aby ste dokázali pružne reagovať na požiadavky trhu a zároveň vedeli uplatniť vašu kreativitu.

Stavebný priemysel je dynamicky rozvíjajúce sa odvetvie. Vývoj prebieha v oblasti stavebných technológií, ale aj v oblasti organizácie a riadenia stavebnej výroby, ktorá reaguje na podmienky náročného stavebného trhu. Systematic a jeho stavebný program Kalkulus sa dlhoročne snaží tento trend podporovať a zohľadňovať. Darí sa mu to úspešne. Už 33 rokov sme spolu s našimi zákazníkmi, ktorí vedia, že tvrdo pracujeme na ich úspechu a že našou najväčšou snahou je ich spokojnosť. Pomáhame im byť v konkurenčnom boji lepšími a efektívnejšími. Väčšina našich klientov sa vždy teší na naše novinky. Novinky obsahujú nové funkcie programu, nové moduly, inovované databázy v podobe aktuálnej cenovej úrovne a nových cenníkových položiek.

Naše priebežné inovácie reagujú na tieto výzvy a trendy:

 • rozvoj stavebného priemyslu z hľadiska nových technológií,
 • tvrdé konkurenčné prostredie stavebného trhu,
 • nárast cien stavebných materiálov a výrobkov,
 • makroekonomické ukazovatele národného hospodárstva,
 • vysoké nároky na administráciu zákaziek financovaných z európskych fondov,
 • nekompletnosť projektov a zadaní vo výberových konaniach,
 • legislatívne zmeny,
 • nároční klienti.

Vždy máme k dispozícii pre používateľov programu množstvo noviniek, ktoré reflektujú cenovú situáciu na stavebnom trhu ako aj trendy v digitalizácii stavebných procesov. V súčasnosti dodávame verziu programu Kalkulus s aktuálnou cenníkovou databázou. 

Ak máte otázky týkajúce sa Inovácie na najnovšiu verziu programu, napíšte nám alebo zatelefonujte na 0903 902 537

15.1.2023 Inovačný balíček 2023 obsiahnutý vo verzii programu Kalkulus 2023. Kalkulus 2023 obsahuje množstvo nových funkcií, avšak najväčší vývojový dôraz kladie na DÁTA. Výsledkom je:

 1. Cenová úroveň 2023 ~ práce, konštrukcie, agregáty, materiály, výrobky.
 2. Rozšírenie databázy stavebných prác a konštrukcií o nové položky.
 3. Rozšírenie databázy o agregované technologické konštrukcie.
 4. Rozšírenie databázy aktuálnych cien materiálov a výrobkov - CENY 365.
 5. Rozšírenie databázy EDZ

31.7.2022 Vzhľadom na turbulentný vývoj cien na stavebnom trhu sme pre našich klientov k 31.7.2022 v rámci programu Kalkulus vydali aktualizovanú databázu orientačných cien a kalkulačných podkladov stavebno-montážnych prác a konštrukcií ako aj aktuálne ceny stavebných materiálov a výrobkov. Reagovali sme tak na pohyby cien materiálov, výrobkov a pohonných hmôt v prvej polovici roku 2022.

1.6.2022 Vývoj cien stavebných materiálov a výrobkov ako aj časový rad indexov stavebných prác podrobne sledujeme a publikujeme v cenových správach. Nech sa páči: 

 1. Cenové správy Systematic november/december 2021.
 2. Cenové správy Systematic február/marec 2022.
 3. Cenové správy Systematic máj/jún 2022.

10.1.2022 Rozpočtovanie ako profesia vyžaduje od kalkulanta stavby, rozpočtára, projektanta, resp. cenára množstvo dôležitých zručností, medzi ktoré patrí napríklad ovládanie technologického postupu výstavby, schopnosť "vyčítať" z výkresov projektovej dokumentácie potrebné výmery, znalosť kalkulačných metód a v neposlednom rade znalosť technologických súvislostí. Pri objavovaní, definovaní a využívaní technologických súvislostí v rozpočtovej praxi pomáha používateľom programu Kalkulus systém zoskupovania cenníkových položiek, nazývaný tiež agregácia. Viac sa dočítate v našom novom blogu »»

5.1.2022 Inovačný balíček 2022 je súčasťou verzie programu Kalkulus 2022. Obsahuje nové funkcie programu, nové moduly a inovované databázy v podobe aktuálnej cenovej úrovne a nových cenníkových položiek. 

Kalkulus 2022 obsahuje množstvo nových funkcií a nové strategické moduly. Tu je výber z nich:

 1. Nová cenová úroveň január 2022 ~ práce, konštrukcie, agregáty, materiály, výrobky.
 2. Rozšírenie databázy stavebných prác a konštrukcií o nové položky.
 3. Rozšírenie databázy o agregované technologické konštrukcie.
 4. Rozšírenie databázy aktuálnych cien materiálov a výrobkov - CENY 365.
 5. Rozšírenie databázy EDZ.
 6. Nový modul Subcontracting, slúžiaci na kalkuláciu a manažovanie poddodávok.
 7. Agregovaná technologická konštrukcia a Agregovaný pracovný celok.
 8. Stráženie ceny rovnakých položiek.
 9. História cien.
 10. Priebežné sledovanie nákladov stavby v stavebnom denníku.
 11. Príplatky za prácu cez víkend, počas sviatkov a v noci.
 12. Mzdové náklady v kalkulačnom liste.
 13. Harmonogram Klasik je späť.
 14. Elektronický help s popisom funkcií pre pokročilých.
 15. Kalkulus 2022 je plne funkčný pod operačným systémom Windows 11.
 16. Farebné škály.
 17. Nové malé, ale silné funkcie. ... a mnohé ďalšie

15.1.2021 V inováciách programu Kalkulus sa snúbi vývoj nových programových funkcií s vývojom v oblasti stavebníctva.

Inovácia obsahuje:

 • Cenovú úroveň 2021 pre práce a konštrukcie.
 • CENY 365 pre materiály a výrobky.
 • Nové cenníkové položky.
 • Systém hľadania pre ešte efektívnejšie oceňovanie.
 • Mechanizmus dvoch klasifikačných kódov.
 • Investorskú evidenciu stavebnej výroby.
 • Systém výmeny dát medzi rozpočtovými programami.
 • Rozšírenú externú dátovú základňu EDZ.
 • a mnohé ďalšie vlastnosti a funkcie.

10.1.2021 Oprite sa o naše ceny. Pomocou modulu "Indexy a ekonomika stavieb" sme vyrobili aktualizačný súbor pre vaše zakúpené databázy. Modul premieta oficiálne štatistické podklady a makroekonomické ukazovatele do databáz vášho programu s cieľom vytvoriť jeho legislatívnu verziu pre verejné zákazky.

Vývoj cien v stavebníctve sledujeme z týchto zdrojov:

 • Indexy cien stavebných prác, materiálov a výrobkov spotrebovávaných v stavebníctve SR podľa podkladov Štatistického úradu Slovenskej republiky.
 • Indexy medziročného rastu priemernej mesačnej nominálnej mzdy zamestnanca v hospodárstve podľa podkladov Štatistického úradu Slovenskej republiky.
 • Individuálny zber cien stavebných výrobkov z verejných zdrojov ako aj priamo od výrobcov.
 • Individuálna štatistika cien stavebných prác našich partnerských stavebných firiem.

Zároveň neustále rozširujeme databázy o nové cenníkové položky a skvalitňujeme existujúce. Na tvorbu kvalitných oceňovacích podkladov montážnych položiek a konštrukcií využívame databázu CENY365Sme radi, že položky z databázy CENY365 používate vo svojich rozpočtoch. Túto databázu sústavne priebežne dopĺňame, aktualizujeme a publikujeme vo Web katalógu stavebných výrobkov. Zvykli ste si, že ju môžete využívať aj v OFF LINE režime.  V rámci Inovácie Vám do databázy programu zakomponujeme dáta k 1.1.2021.

14.9.2020 Programový systém Kalkulus je živý projekt. K jeho úspechu prispieva aj fakt, že ho neustále zlepšujeme a inovujeme. Chceme Vás informovať, že sme vo verzii Kalkulus 2020 vyvinuli nové funkcie a vylepšenia, ktoré podľa nášho názoru sú pre Vašu firmu veľmi dôležité: 

 • optimalizácia pamäte pri exporte do .XLS súboru,
 • pri importe .XLS investorského zadania s výkazom výmer program rozpozná tie cenníkové položky, ktoré sa nenachádzajú v katalógu montážnych položiek, ale sa nachádzajú v katalógu externých položiek; Tieto položky farebne označí pre ich rýchle ocenenie, 
 • nová "chytrá" funkcia pre vytvorenie kópie stavby,
 • revízia textov a vyradenie zastaraných cenníkových položiek v cenníku Elektromontáže,
 • rozšírenie databázy o nové montážne položky, napr. murivá Heluz Family 2in1, potrubie s uhlíkovej ocele pre kúrenie a mnohé iné a mnohé ďalšie funkcie.

1.8.2020 Na trhu sa v  poslednom období objavujú investorské zadania s excelovským výkazom výmer, u ktorých kódy cenníkových položiek majú príponu ".S". Takýto zásah do osvedčeného klasifikačného systému nepovažujeme za šťastné riešenie. Existuje predsa dlhodobo zaužívaná prax, že textové alebo číselné  prípony kódov, oddelené od čísel bodkou alebo podčiarnikom používajú rozpočtári a kalkulanti stavby pri klasifikácii svojich vlastných cenníkových položiek, tzv. R-položiek. K týmto položkám sa teraz vo výkazoch výmer primiešali tieto tzv. S-kovské položky. Nevadí. Program Kalkulus si dokáže s týmito položkami poradiť tak, že po naimportovaní takéhoto zadania program v jednotlivých kódoch cenníkových položiek rozpozná tradičný unifikovaný reťazec a príponu ".S" v príslušných režimoch interne ignoruje. Prirodzene, že vo výstupných zostavách a excelovských reportoch určených pre investora program tieto "S"-prípony ponechá.

21.3.2020 Prevažná väčšina slovenských stavebných firiem je z hľadiska riadenia firmy analógová. Najpoužívanejšími manažérskymi nástrojmi je systém PC (papier - ceruzka), excelovská tabuľka alebo pripomienka v iPhone. Prechod z analógovej firmy na digitálnu je náročná úloha, ktorá sa nedá uskutočniť zo dňa na deň systémom Plug and Play. Dá sa to však robiť postupne. Na začiatku si kúpite software na tvorbu rozpočtov stavebných prác, databázu stavebných prác a software na tvorbu harmonogramov. Ďalšie riadiace procedúry sa budú zapájať postupne v nasledujúcom období. Napísali sme blog, v ktorom je popísaná mimoriadne užitočná procedúra programu Kalkulus "Priebežné sledovanie nákladov stavby" alebo tiež zjednodušene nazývaná "Náklady stavby pod kontrolou". Nech sa páči. »»

22.1.2020 Nová verzia programu Kalkulus 2020. Viac sa dočítate na tejto stránke. »» 

12.1.2020 Ešte stále vás baví hľadať výrobky do vašich rozpočtov zdĺhavým a úmorným hľadaním pomocou Google-u ? Nie je lepšie mať informácie o výrobkoch aj s ich cenami pokope na jednom mieste? V tomto príspevku »» vás informujeme, aké informácie vo vašom Web katalógu priebežne pribúdajú.

2.12.2019 Moderné stavebníctvo v súčasnosti vyžaduje pružné členenie stavby na menšie celky vo všetkých predvýrobných a výrobných etapách projektu. Ako sa dívame na členenie stavebného projektu v stavebnom rozpočtovom programe Kalkulus sa dočítate tu. »» 

27.06.2019 Spoločnosť Ingstav GV, s.r.o. v spolupráci s Katedrou kybernetiky a umelej inteligencie na Technickej univerzity v Košiciach a v spolupráci so spoločnosťou Systematic, s.r.o. vyvinula aplikáciu pre výpočet zaťaženia ihlanových pilót. Aplikácia je určená všetkým projekčným kanceláriám a stavebným firmám, ktoré používajú túto metódu zakladania stavieb. Viac sa dočítate tu. »»

23.04.2019 Stáva sa, že investor trvá na tom, aby ste pri výberovom konaní vyplnili jednotkové ceny cenníkových položiek v tom istom excelovskom zadaní, ktorý vám zaslal do súťaže. V takomto prípade musíte prácne a zdĺhavo vyhľadávať v rozpočtovom programe jednotkovú cenu cenníkovej položky (ak ju neviete z hlavy), skopírovať ju a následne vložiť do excelovského zadania. Teraz je tomu koniec. Vyvinuli sme pre Vás nový modul s názvom SÚŤAŽ. Pomocou neho môžete takéto nacenenie urobiť oveľa rýchlejšie a efektívnejšie: Naimportujete excelovské zadanie s výkazom výmer do Kalkulus-u, naceneníte ho a následne vyexportujete cenovú ponuku do toho istého excelovského súboru, ktorý predložil investor.

10.01.2019 O BIMe hučí internet, do BIMu investujú veľkí IT hráči, po BIM nástrojoch siahajú tí, bez ktorých to nejde: architekti a stavební projektanti. V nasledovnom blogu (Výkaz výmer a rozpočet stavby na základe modelu BIM) sa môžete dozvedieť, ako Systematic integruje svoje riešenia s BIM modelom v oblasti automatizácie tvorby stavebných rozpočtov.