Aktuality a oznamy PDF Vytlačiť E-mail

Untitled Document

Milí priatelia, vážení obchodní partneri,

Programový systém Kalkulus je živý projekt. K jeho úspechu prispieva aj fakt, že ho neustále zlepšujeme a inovujeme.

Kto dnes pozorne sleduje nároky, ktoré kladie stavebný trh na tvorbu cenových ponúk a na tvorbu rozpočtov vôbec, musí vidieť, aká je to nesmierne náročná a dynamická činnosť. My vám v tejto činnosti pomáhame. Vyvíjame pre vás softvérové nástroje a databázy, aby ste dokázali rýchlo a pružne reagovať na požiadavky trhu a zároveň vedeli uplatniť vašu kreativitu. 

Ak máte otázky týkajúce sa Inovácie na najnovšiu verziu programu, napíšte nám alebo nám zatelefonujte na 0949 746 385


Inovácie programu Kalkulus - reagujú na tieto výzvy:

 • rozvoj stavebného priemyslu z hľadiska nových technológií,
 • tvrdé konkurenčné prostredie stavebného trhu,
 • makroekonomické ukazovatele národného hospodárstva,
 • vysoké nároky na administráciu zákaziek financovaných z európskych fondov,
 • nedostatočné podklady - projekty a zadania,
 • legislatívne zmeny,
 • nároční klienti.


ODPORÚČANÉ CENY ~ PRÁCE, KONŠTRUKCIE, MATERIÁLY

Štatistika

Oprite sa o naše ceny. Pomocou modulu "Indexy a ekonomika stavieb" sme vyrobili aktualizačný súbor pre vaše zakúpené databázy. Modul premieta oficiálne štatistické podklady a makroekonomické ukazovatele do databáz vášho programu s cieľom vytvoriť jeho legislatívnu verziu pre verejné zákazky.

Vývoj cien v stavebníctve sledujeme z týchto zdrojov:

 • Indexy cien stavebných prác, materiálov a výrobkov spotrebovávaných v stavebníctve SR podľa podkladov Štatistického úradu Slovenskej republiky.
 • Indexy medziročného rastu priemernej mesačnej nominálnej mzdy zamestnanca v hospodárstve podľa podkladov Štatistického úradu Slovenskej republiky.
 • Individuálny zber cien stavebných výrobkov z verejných zdrojov ako aj priamo od výrobcov.
 • Individuálna štatistika cien stavebných prác našich partnerských stavebných firiem.

Zároveň neustále rozširujeme databázy o nové cenníkové položky a skvalitňujeme existujúce. Na tvorbu kvalitných oceňovacích podkladov montážnych položiek a konštrukcií využívame databázu CENY365.


CENY 365

WKSV

Sme radi, že položky z databázy CENY365 používate vo svojich rozpočtoch. Túto databázu sústavne priebežne dopĺňame, aktualizujeme a publikujeme vo Web katalógu stavebných výrobkov. Zvykli ste si, že ju môžete využívať aj v OFF LINE režime.  V rámci Inovácie Vám do databázy programu zakomponujeme dáta k 1.1.2020.


CENNÍKOVÉ POLOŽKY S KÓDMI S PRÍPONOU .S

Na trhu sa v  poslednom období objavujú investorské zadania s excelovským výkazom výmer, u ktorých kódy cenníkových položiek majú príponu ".S". Takýto zásah do osvedčeného klasifikačného systému nepovažujeme za šťastné riešenie. Existuje predsa dlhodobo zaužívaná prax, že textové alebo číselné  prípony kódov, oddelené od čísel bodkou alebo podčiarnikom používajú rozpočtári a kalkulanti stavby pri klasifikácii svojich vlastných cenníkových položiek, tzv. R-položiek. K týmto položkám sa teraz vo výkazoch výmer primiešali tieto tzv. S-kovské položky. Nevadí. Program Kalkulus si dokáže s týmito položkami poradiť tak, že po naimportovaní takéhoto zadania program v jednotlivých kódoch cenníkových položiek rozpozná tradičný unifikovaný reťazec a príponu ".S" v príslušných režimoch interne ignoruje. Prirodzene, že vo výstupných zostavách a excelovských reportoch určených pre investora program tieto "S"-prípony ponechá.