Cenník + Objednávkový formulár programového systému Kalkulus
Uši si program na mieru - Neplať viac
 
Kalkulus BASIC
»
cena
  Výkaz výmer a tvorba rozpočtov na základe odporúčaných cien.
  Určený pre menšie a stredne veľké stavebné spoločnosti, investorov, rozpočtárov a projektantov.
 
Kalkulus PROFI
»
cena
  Výkaz výmer a tvorba rozpočtov na základe odporúčaných cien s možnosťou kalkulácie.
  Určený pre stavebné spoločnosti na tvorbu rozpočtov a precíznu kalkuláciu stavby.
 
Kalkulus REMESLO
»
cena
  Výkaz výmer a tvorba rozpočtov na základe odporúčaných cien v špecializovanej oblasti (napr. elektrikár, záhradníctvo, murár, atď.)
  Určený pre remeselníkov a monoprofesistov.